Dzień Otwarty w zakładzie produkcji katalizatorów BASF

BASF przygotował dla zwiedzających także specjalną ankietę, w ramach której każdy z gości mógł wyrazić swoją opinię na temat zakładu. Z pierwszych podsumowań wynika, że w największym stopniu mieszkańcom zależy na rozwoju dalszych wspólnych działań edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem uczelni wyższych, wspólnym angażowaniu się we wspieranie lokalnej kultury, sportu oraz inicjatyw ekologicznych.

„Eco” na co dzień

Być może dobrym wstępem do wdrażania tego typu idei była Akcja „Drzewko za butelkę”, zrealizowana w ramach Programu „Odpowiedzialność i Troska”. Celem akcji było wsparcie selektywnej segregacji odpadów. Zakład katalizatorów udostępnił specjalną przestrzeń, gdzie każdy z mieszkańców mógł oddać zużyty sprzęt elektryczny, makulaturę czy plastik aby w zamian otrzymać sadzonki drzew, krzewów i kwiatów. W akcji mógł wziąć udział każdy zainteresowany, również bez konieczności rejestracji uczestnictwa w ramach Dnia Otwartego. Wydarzenie było jednak impulsem do zainaugurowania akcji, która na terenie zakładu katalizatorów zakończyła się 27 kwietnia. Wyniki i podsumowanie akcji zostaną udostępnione w kanałach social media firmy BASF Polska na początku maja.

Długofalowe partnerstwo dla rozwoju społeczności lokalnej

2017 jest dla BASF Polska rokiem szczególnym. Dokładnie 25 lat temu koncern zaczął pisać własny rozdział w historii rozwoju polskiego przemysłu chemicznego.

Poprzez uruchomienie zakładu produkcji katalizatorów samochodowych w Środzie Śląskiej w 2014 roku, firma BASF trwale zaznaczyła swoją obecność w powiecie średzkim i województwie dolnośląskim. Wytwarzane tam katalizatory samochodowe są dostarczane producentom aut w całej Europie. We wrześniu 2015 roku ich produkcja przekroczyła pierwszy milion. Poprzez działalność biznesową i aktywności kierowane do społeczności lokalnej, firma promuje innowacje oraz zrównoważony rozwój, a także wspiera edukację chemiczną.

W maju 2016 roku na terenie Humanitarium Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ BASF otworzył drugie laboratorium chemiczne dla dzieci i młodzieży. W ciągu roku, w dwóch działających tam laboratoriach gościło ponad 25 tys. uczniów z Dolnego Śląska.

Od września firma działa również jako Partner w dwóch szkołach średnich na trenie Środy Śląskiej. Wspiera patronacką klasę BASF o profilu monter mechatronik w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 oraz prowadzi pracownię chemiczną w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. Wizyty w zakładzie odbywają także zaprzyjaźnieni z BASF uczniowie lokalnych gimnazjów. Wspólnie z mieszkańcami Środy Śląskiej koncern włącza się w tradycyjne obchody „Święta Wina w Mieście Skarbów”. W ostatnich latach zrealizowano także edukacyjny program ekologiczny „Ekoedukacja”, w którym wzięło udział ponad 700 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych w Środzie Śląskiej.

Dzień Otwarty w zakładzie BASF Polska