Dziś mija termin złożenia wniosków o aktualizację pozwoleń na przetwarzanie odpadów

Dziś mija termin złożenia…

Stowarzyszenie "Polski Recykling" przypomina, że 5 marca 2020 r. upływa termin złożenia wniosków do Starostw Powiatowych Urzędów Marszałkowskich o aktualizację obowiązujących pozwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Według objaśnień Jacka Ozdoby, wiceministra klimatu, wszystkie firmy, które złożą również niepełne wnioski bez kompletu załączników, prolongują swoje dotychczasowe pozwolenia aż do momentu uzyskania decyzji o kontynuacji lub wygaszeniu.

Stowarzyszenie "Polski Recykling" zachęca do  przesyłania swoim kontrahentom potwierdzenia złożenia takiego wniosku (skan pierwszej strony wniosku z pieczątką Starostwa/UM z datą złożenia), gdyż nie istnieje inna możliwość weryfikacji pozwoleń w najbliższym czasie.

"Za złożenie wniosku o zmianę decyzji wymienionych w art. 14 ust. 1 lub w art. 10 ustawy nowelizującej spełniającego wymagania określone w art. 14 ust. 1 i 2 tej ustawy, należy uznać również złożenie wniosku, zawierającego braki formalne, które po wezwaniu przez organ właściwy zostaną uzupełnione w wyznaczonym przez ten organ, realnym do dotrzymania terminie.Dotyczy to więc takiego przypadku, gdy wniosek zawierający braki formalne został złożony przed upływem terminu określonego w art. 14 ust. 1 ustawy nowelizującej, a uzupełnienie braków formalnych pozwalających na uznanie, że wniosek spełnia wymagania określone w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy nowelizującej nastąpi już po terminie określonym w art. 14 ust. 1 tej ustawy, tj. po dniu 5 marca 2020 r. W takim przypadku decyzja w zakresie gospodarowania odpadami nie wygasa po upływie 5 marca 2020 r., jeżeli wniosek zawierający braki formalne zostanie uzupełniony zgodnie z art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Klimatu.

Pełna treść obwieszczenia Ministerstwa Klimatu dostępna jest pod adresem: https://www.polskirecykling.org/aktualnosci/


Czytaj więcej:
Prawo 447