Edukacja ekologiczna to jedno z najważniejszych wyzwań dla polskich firm recyklingowych

Edukacja ekologiczna to jedno…

Branża recyklingu w Polsce zmaga się z deficytem surowców, które mogą być poddane procesowi oczyszczania i ponownego przetwarzania w regranulat. Zamiast tego, odpady trafiają na wysypiska śmieci, rozpadają się przez tysiące lat i negatywnie wpływają na środowisko naturalne. Olga Kuś, Dyrektor Działu Marketingu i Administracji w Akpol wyjaśnia, że kluczowe znaczenie w poprawie sytuacji środowiska naturalnego w Polsce ma edukacja ekologiczna, która powinna być jednym z priorytetów wszystkich firm recyklingowych.

Misja: nauczyć Polaków prawidłowej segregacji śmieci

Główny Urząd Statystyczny w najnowszym raporcie dotyczącym ochrony środowiska w Polsce w 2021 wykazał, że z 13,7 mln ton odpadów komunalnych wytworzonych przez Polaków, tylko 5,4mln ton zostało zebranych selektywnie. Choć jest to wzrost o aż 9,3 punkty procentowe w stosunku do wyników z 2020r., GUS zaznacza, że recyklingowi poddano zaledwie 26,9% odpadów. Unijne wymogi wskazują, że już za 3 lata w Polsce ok. 55% wszystkich odpadów komunalnych powinno zyskać drugie życie w procesie recyklingu. Jak dotrzeć do tego pułapu przed upływem 2025 roku? Specjaliści wyjaśniają, że prawidłowa zbiórka selektywna to tylko jeden z wielu czynników, które mogą przyczynić się do wzrostu udziału recyklingu na polskim rynku. Ogromną rolę w osiągnięciu tego celu ma edukacja ekologiczna.

Ekoedukacja to skuteczna metoda wzbudzenia w społeczeństwie obowiązku prawidłowego zarządzania gospodarstwem domowym i segregacją odpadów. Kluczowym podmiotem pełniącym rolę edukatora są firmy, które zajmują się recyklingiem tych odpadów.  Pokazując codzienną pracę przy przetwarzaniu odpadów w nowy, pełnowartościowy produkt, firmy recyklingowe mogą zainspirować inne podmioty i osoby by dołączyły do wspólnej misji likwidacji zalegających odpadów z wysypisk śmieci.

Edukacja ekologiczna nie ma ograniczeń wiekowych

Polska firma recyklingowa Akpol, zajmująca się skupem i profesjonalnym przetwarzaniem odpadów pokonsumenckich z tworzyw sztucznych w regranulat, wykorzystuje każdą nadarzającą się okazję, by móc podzielić się ideą recyklingu tworzyw sztucznych i zachęcić innych do wprowadzania ekozachowań do swoich gospodarstw domowych. "Szukamy wielu możliwości, by spotykać się z polskimi producentami, firmami i mieszkańcami okolicznych miejscowości, bo wierzymy, że poprzez aktywne propagowanie idei recyklingu, możemy naprawdę wpłynąć na to, jak będzie wyglądało naszej najbliższe środowisko zarówno w perspektywie kilku lat, jak i dla dalszych pokoleń" - mówi Olga Kuś, Dyrektor Działu Marketingu i Administracji Akpol "W 2022 roku naszym priorytetem było wzmocnienie misji ekoedukacji oraz organizacja jak największej ilości spotkań ze specjalistami Akpol, którzy przekazywali zainteresowanym szczegóły dotyczące procesu recyklingu, zalet opakowań z recyklingu, zapraszali Gości do naszej placówki, by mogli zobaczyć na własne oczy jak wygląda proces ponownego uzdatniania odpadów z tworzyw sztucznych w jakościowy produkt. Dzięki tym działaniom, inspirowaliśmy słuchaczy do wprowadzania dobrych ekologicznych praktyk w swoich domach i szerzenia tej wiedzy wśród swoich znajomych i bliskich" - dodaje.

Firma Akpol chętnie uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych organizowanych przez instytucje publiczne. W 2022 roku dołączyła do inicjatywy przedsiębiorczo-edukacyjnej Miasta Lublin i zaprosiła podopiecznych projektu Przedsiębiorcze Dzieciaki do firmy, by zaprezentować im proces produkcji regranulatu i nauczyć podstawowych zasad prawidłowego gospodarowania odpadami w domu. Siedzibę firmy odwiedzili również przedstawiciele kraśnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy poznali zasady prawidłowej segregacji odpadów oraz metody na odróżnianie opakowań z recyklingu na sklepowej półce. "Nasza firma dzięki gościnności instytucji publicznych, tj. Biblioteki Publicznej w Kraśniku, Miasta Lublin, Miasta Kraśnik, a także fundacjom i organizacjom działających na terenie naszego regionu, wielokrotnie mogła brać udział m.in. w akcjach sportowych i oświatowych, a także wydarzeniach kulturalnych, podczas których wyjaśnialiśmy na czym polega proces produkcji regranulatów i jak ważny wpływ na środowisko ma prawidłowa segregacja odpadów w domu. Cieszy nas rosnące zainteresowanie ekologią wśród mieszkańców województwa lubelskiego bez względu na wiek" - zaznacza Olga Kuś.

Firma Akpol rzuca wyzwanie innym przedsiębiorstwom w branży recyklingowej w Polsce, by te również rozpoczęły aktywne promowanie zachowań ekologicznych wśród swoich odbiorców "Widzimy, że te działania przynoszą realne skutki i odbierane są niezwykle pozytywnie przez opinię publiczną. Wierzymy, że edukacja ekologiczna Polaków to obowiązek i misja każdej firmy recyklingowej w Polsce" - podsumowuje Olga Kuś.

olga-kus-akpol22
brak
  Stowarzyszenie Polski Recykling

Recykling tworzyw sztucznych, produkcja regranulatów: polietylen wysokiej gęstości – HDPE, polipropylen– PP, polietylen niskiej gęstości – LDPE

Polska

Reportaże

Forum