Efektywny recykling folii za pomocą linii typu film-to-film

Efektywny recykling folii…

Folie PE odgrywają obecnie istotną rolę w ochronie żywności oraz towarów w całym łańcuchu dostaw. Umożliwiają prawidłową i bezpieczną dostawę, a po zużyciu stają się nie tylko odpadem, ale przede wszystkim wyzwaniem, z którym muszą radzić sobie firmy recyklingowe. Obecnie w nowoczesnych zakładach recyklingu w Europie, folie są coraz częściej poddawane odzyskowi za pomocą linii technologicznych typu film-to-film  Jednym z takich przykładów jest firma P.P.H.U. "Anna" Wojciech Bogucki, z siedzibami w Jatne i Borowiu pod Warszawą, która do przerobu folii wybrała linię włoskiej firmy Sorema Plastic Recycling Systems.

Założona w 1995 firma P.P.H.U. "Anna" zajmuje się produkcją regranulatu PE z odpadów przemysłowych. Jednak pogorszenie się sytuacji ekologicznej, związanej ze znacznym przyrostem zalegających odpadów pokonsumenckich, skłoniło firmę do rozszerzenia działalności o recykling folii. 

W efekcie firma jest obecnie w stanie dostarczać wysokiej jakości regranulat pochodzący z pokonsumeckiej folii PE. Nie byłoby to jednak możliwe bez wcześniejszego wyboru odpowiedniego partnera strategicznego, który byłby w stanie dostarczyć rozwiązanie, odpowiadające na zapotrzebowanie firmy. 

W 2019 roku do realizacji projektu została wybrana firma Sorema, która zaoferowała elastyczną linię do mycia, specjalnie zaprojektowaną pod wymagania firmy Anna. Linia gwarantuje zgodność z parametrami potrzebnymi do produkcji wysokiej jakości regranulatu pochodzącego z odpadów: folii stretch, poprzemysłowej, folii rolniczych, konsumenckich i big-bagów.

fot2

Linia do recyklingu Sorema typu film-to-film ma budowę modułową i obejmuje zaawansowane rozwiązania techniczne. W jej skład wchodzą takie moduły jak: wolnoobrotowy jednowałowy szreder hydrauliczny (specjalnie zaprojektowany przez siostrzaną firmę Previero) oraz superelastyczny system mycia wstępnego, pozwalający na oczyszczenie materiału o wysokim stopniu zabrudzenia. Na końcu linii znajduje się taśmociąg buforowy, który podaje wysuszony materiał na linię do regranulacji.

Dzięki pracy włoskiej linii zdolności produkcyjne firmy Anna wzrosły powyżej wszelkich oczekiwań. Produkcja doskonale oczyszczonego i odkażonego materiału osiągnęła wydajność aż do 1 000 kg/h, a jego jakość w relacji do ceny okazała się być bardzo konkurencyjna. Uzyskany regranulat wykorzystywany jest m.in. do wytłaczania folii rozdmuchiwanej w największych zakładach produkcyjnych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wśród tych firm warto wspomnieć o wiodącej w tej branży firmie Bogucki Folie, produkującej innowacyjną folię polietylenową B-Eco o strukturze trójwarstwowej, opartej w 100% na surowcu pochodzącym z recyklingu odpadów pokonsumenckich i poprodukcyjnych, zamykając tym samym cykl gospodarki o obiegu zamkniętym.

fot1
brak
 

Linie do wytłaczania profili i rur, linie do kompandowania, linie do recyklingu, linie do produkcji mieszanek gumowych, linie do przetwórstwa gumy.

Polska

Reportaże

Forum