Ekologiczny pięciobój - odzyskaj tworzywa sztuczne

Ekologiczny pięciobój - odzyskaj… Hasło tegorocznej kampanii informacyjnej na temat odzysku odpadów tworzyw sztucznych „Ekologiczny pięciobój – odzyskaj tworzywa sztuczne”, nawiązuje nie tylko do roku obfitującego w wydarzenia sportowe, ale także do faktu, że Fundacja PlasticsEurope Polska już po raz piąty przypomina w akcji informacyjnej skierowanej do ogółu społeczeństwa o konieczności właściwego postępowania z odpadami tworzyw sztucznych.

Podobnie jak w ubiegłych latach na 300 nośnikach typu citylight, udostępnionych przez partnera kampanii, firmę Clear Channel Poland, w kilkunastu miastach Polski prezentowany będzie plakat o tematyce ekologicznej. W tym roku elementy graficzne stylizowane na olimpijskie kółka w połączeniu z hasłem „Ekologiczny pięciobój – odzyskaj tworzywa sztuczne” symbolizują główne przesłanie kampanii - 5 zasad postępowania z odpadami tworzyw sztucznych. Stosowanie tych zasad przynosi konkretne korzyści dla środowiska. Plakaty eksponowane będą przez cały sierpień, w tym czasie zaplanowane zostały również spotkania z lokalnymi mediami, dystrybucja materiałów informacyjnych oraz konkurs internetowy.

ekologiczny pięciobój


„Od 5 lat w naszych kampaniach informacyjnych promujemy najlepsze praktyki zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych. Na początku, jeszcze przed przyjęciem europejskiego prawodawstwa, w tym m.in. Ramowej Dyrektywy Odpadowej, nasz przekaz spotykał się z niewystarczającym oddźwiękiem. Braki w systemie zagospodarowania odpadów były bardzo widoczne, a na wysypiskach marnowało się ponad 80% odpadów tworzyw sztucznych. Dziś sytuacja wygląda lepiej – z naszych wstępnych danych za rok 2011 wynika, że stopień odzysku tworzyw wzrósł od roku 2008 prawie dwukrotnie i wyniósł ponad 38%” - mówi dr inż. Kazimierz Borkowski, dyrektor Fundacji PlasticsEurope Polska, dodając „Do wiodących krajów europejskich, takich jak Szwajcaria czy Niemcy, które niemal w całości zagospodarowują te odpady, mamy jeszcze daleką drogę, ale inwestycje poczynione w sektorze termicznego zagospodarowania odpadów już wkrótce pozwolą Polsce zwiększyć udział energii odzyskiwanej z odpadów. Podobnie jeśli chodzi o recykling tworzyw - nowe prawo odpadowe, w tym kwestia uregulowania własności odpadów oraz inne przygotowywane przepisy, eliminujące nieprawidłowości systemu w Polsce, w połączeniu z inwestycjami w sortownie i sektor recyklingu, pozwolą zwiększyć udział odpadów tworzyw zagospodarowywanych przez recykling. Ograniczenie składowania wartościowych surowców, takich jak odpady tworzyw sztucznych to kierunek, od którego nie ma odwrotu.”

Czytaj więcej:
Ekologia 402