Ekologiczny pięciobój - odzyskaj tworzywa sztuczne

Dane GUS wskazują, że selektywna zbiórka odpadów w Polsce to w dalszym ciągu najsłabsze ogniwo w gospodarce odpadowej – ze strumienia odpadów komunalnych pozyskuje się jedynie około 8% odpadów tworzyw sztucznych. Z kolei, ze wstępnych danych PlasticsEurope za rok 2011 , wynika, że w Polsce około 23 % wszystkich odpadów tworzyw sztucznych poddawanych jest recyklingowi i od kilku lat obserwuje się systematyczny wzrost w tej dziedzinie. Kolejne 15 % to odpady poddane odzyskowi energii poprzez ich wykorzystanie we wtórnych paliwach stałych (paliwach alternatywnych). W tym przypadku odnotowano duży wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym – ilościowo przetworzono w ten sposób o ponad jedną trzecią odpadów więcej. Obrazuje to korzystną tendencję zmniejszania ilości odpadów kierowanych na składowiska, ale w dalszym ciągu w ten sposób unieszkodliwianych jest ponad 60 % odpadów tworzyw sztucznych.

„Odwołując się w tegorocznej kampanii do symboliki olimpijskiej - na plakacie jest pięć kółek zawierających hasła ekologiczne - a także poprzez hasło kampanii „Sprawdź się w nowej dyscyplinie – wygraj dla siebie i środowiska” przypominamy o pięciu prostych zasadach, których stosowanie zapewnia zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych. Kwestia nieśmiecenia jest oczywista, zwłaszcza, w przypadku odpadów tworzyw, które nie ulegają degradacji w środowisku. Podobnie zasada o wielokrotnym użyciu, przydatna na przykład w przypadku plastikowych toreb na zakupy. Pozostałe kółka na plakacie przypominają o wartości odpadów tworzyw sztucznych. Te wartościowe surowce wtórne można wykorzystać na wiele sposobów, nie tylko odzyskując sam materiał poprzez recykling, ale także odzyskując jego wysoką wartość energetyczną w przemysłowych procesach odzysku energii. Powinniśmy na co dzień pamiętać, że odpady tworzyw w ogóle nie powinny trafiać na wysypiska, dlatego tak ważne jest ich wydzielenie ze strumienia odpadów, czy to poprzez selektywną zbiórkę czy efektywne sortowanie odpadów.” – mówi dr inż. Anna Kozera-Szałkowska, Menedżer ds. Komunikacji Fundacji PlasticsEurope Polska.

Tegorocznej kampanii outdoorowej przez cały miesiąc towarzyszy konkurs internetowy na portalu www.eko-fani.pl. Dla autorów najciekawszych haseł, łączących dyscypliny olimpijskie z tematyką ekologiczną raz na tydzień losowane będą atrakcyjne gadżety ekologiczne.

Czytaj więcej: Recykling 422 Ekologia 249