Ekspansja Ciechu

Ekspansja Ciechu

Spółka akcyjna "Ciech" jest zainteresowana zaangażowaniem kapitałowym w Zakłady Chemiczne Police po szybkim przejęciu Zachemu, Sarzyny i rumuńskiej Govory.Mirosław Kochalski - prezes zarządu Ciech S.A. - zapowiedział, że nie poprzestanie na przejęciu trzech spółek, które według nieoficjalnych informacji polska firma powinna je przejąć w tym tygodniu. Chodzi o Zakłady Chemiczne Zachem i Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna, które Ciech kupuje od państwa, oraz rumuńskiego producenta sody Govorę. Szef Ciechu nie ukrywa też swego zainteresowania Policami.

Plan dalszych przejęć spółka przedstawi w ciągu trzech miesięcy od akwizycji rumuńskiego producenta sody oraz Zachemu i Sarzyny. Poprzedni prezes Ciechu - Ludwik Klinkosz - i inni przedstawiciele tej firmy, wielokrotnie sygnalizował zainteresowanie zakupem większościowego pakietu Polic. Obecnie ok. 70 proc. pakiet akcji ZCh Police należy do Skarbu Państwa, pozostałe walory są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz znajdują się w rękach pracowników. Nie wiadomo, jakie są plany ministerstwa wobec Polic, jednak resort może odnieść się przychylnie do zamierzeń Ciechu, o ile nie uzna tej spółki za strategiczną, gdyż Ciech jest firmą kontrolowaną przez Skarb Państwa - poprzez Kompanię Węglową, która ma pakiet 38 proc. walorów spółki i jest jej największym akcjonariuszem.

Mirosław Kochalski poinformował również, że Ciech może przekroczyć swoje tegoroczne prognozy wyników o 1 - 2 proc., a przychody spółki w tym roku mogą być wyższe o 100 mln zł wobec pierwotnej prognozy 1,97 mld zł. Tegoroczne prognozy Ciechu zakładają osiągnięcie 1,97 mld zł przychodów, 148 mln zł zysku operacyjnego oraz 134 mln zł zysku netto. Po trzech kwartałach 2006 roku Ciech ma 1,5 mld zł przychodów, 116 mln zł zysku operacyjnego oraz 125 mln zł zysku netto.

Źródło: Ciech S.A.

Ciech SA działa na rynkach krajowych oraz międzynarodowych, głównie w branży chemicznej i farmaceutycznej. Grupa Ciech posiada znaczący udział w polskiej produkcji wielu chemikaliów, najważniejsze z nich to: soda kalcynowana (100% udział w polskiej produkcji), sól warzona (70%), nawozy fosforowe, szkliwo sodowe (40%), etylobenzen (100%), barwniki, różne związki chromu i fosforu. Skala produkcji tych wyrobów zapewnia Grupie wiodącą bądź istotną pozycję wśród producentów w Europie Środkowo-Wschodniej.


brak
 

Soda kalcynowana, sól warzona, środki ochrony roślin, pianki poliuretanowe, krzemiany sodu i potasu, opakowania szklane

Polska