Ekspansja Solvay zza Odry

Ekspansja Solvay zza Odry
W położonym niedaleko Berlina parku przemysłowym w Genthin Solvay planuje wybudować fabrykę do produkcji surfaktantów, tj. substancji powierzchniowo czynnych, które nadają odpowiednie właściwości np. środkom czyszczącym. Stosowane są także między innymi jako emulgatory czy środki pianotwórcze.

Produkowane substancje mają przede wszystkim trafiać na rynek środkowoeuropejski. Uruchomienie zakładów ma nastąpić w pierwszym kwartale 2014 roku. Jednostka produkująca surfaktanty zatrudni 30 osób w kompleksie przemysłowym w Genthin.

Planowana inwestycja wpisuje się w strategię firmy, która jest coraz bardziej obecna w Europie Środkowej. W lutym przedstawiciele firmy poinformowali o planowanej wielomilionowej inwestycji w zakłady produkujące krzemionkę we Włocławku.