Eksperci wieszczą poprawę zysków Synthosu

Eksperci wieszczą poprawę zysków Synthosu
W opublikowanym przez Dom Maklerski PKO BP raporcie dotyczącym Synthosu analitycy podtrzymali czerwcową rekomendację "trzymaj", choć wycena docelowa akcji została obniżona z 4,78 zł do 4,01 zł. Mimo to eksperci prognozują poprawę zysków oświęcimskiej spółki.

Jak zauważają analitycy, dla Synthosu przyszły rok będzie się wiązał przede wszystkim z uruchomieniem instalacji do produkcji kauczuków SSBR. Dzięki temu w portfelu produktowym spółki zwiększy się udział innowacyjnych, wysokomarżowych produktów. To istotne, ponieważ rynek kauczuków nadal pozostaje w stagnacji, stąd kluczem do poprawy wyników w kolejnych latach będzie struktura portfela produktowego.

Eksperci DM PKO BP wskazują także, że po słabych latach 2012 i 2013 na europejskim rynku wymiany opon rok 2014 przyniósł odwrócenie negatywnych tendencji. Daje ono nadzieję na stabilną kontynuację wzrostu sprzedaży w kolejnych latach. Według Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Opon i Gumy (ETRMA) w okresie I-IX 2014 r. największe wzrosty zanotowano w przypadku sprzedaży opon motocyklowych (+7 proc. r/r) oraz w kategorii opon do samochodów ciężarowych (+6 proc.). Trzeci zanotowany wzrost sprzedaży miał miejsce w przypadku opon do samochodów osobowych (+5 proc. r/r). Najsłabsze wyniki odnotowano w kategorii opon rolniczych, gdzie sprzedaż pozostała na niezmienionym poziomie w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku.

Według DM BKO BP, w perspektywie średnioterminowej największy wpływ na poziom cen kauczuków syntetycznych - poza czynnikiem popytowym - będzie miała także dostępność butadienu. Wszystko wskazuje na to, iż mimo ogłaszanych planów zwiększenia mocy produkcyjnych butadienu może się okazać, iż jego podaż będzie niższa niż wcześniej zakładano. Jest to konsekwencją różnego poziomu opłacalności wytworzenia butadienu w zależności od zastosowanej technologii.

Zgodnie z prognozami agencji Nexant, największy przyrost mocy butadienu w latach 2013-2025 ma wystąpić w krajach azjatyckich oraz Chinach. Jednak w części nowych projektów zakłada się produkcję butadienu w oparciu o proces uwodornienia butanu (tzw. jednostki on-purpose) w przeciwieństwie do tradycyjnej metody krakingu nafty. A ponieważ w procesie uwodornienia koszt wytworzonego butadienu jest bardzo wysoki, uruchomienie wielu projektów jest odkładane w czasie.

Ostatnim elementem, który wpłynąć ma na sytuację w Synthosie, jest według analityków ogłoszony plan budowy segmentu środków ochrony roślin w celu dywersyfikacji przychodów i źródeł zysku. Na chwile obecną spółka przejęła kontrolę na Zakładem Doświadczalnym "Organika" oraz kupiła patenty od ZCh Organika-Azot. Dzięki tym działaniom Synthos pozyskał pierwsze produkty oraz doświadczony zespół ludzi, co pozwoli na dalszą ekspansję po zrealizowaniu budowy nowego zakładu produkcyjnego.