Elastopir koncernu BASF

Elastopir koncernu BASF
Koncern BASF opracował nowy materiał o nazwie Elastopir. To nowa marka dla poprawienia odporności ogniowej poliuretanów.

W ostatnich dziesięcioleciach płyty warstwowe stały się bardzo popularne. W tym czasie także poliuretan stał się dominującym materiałem izolacyjnym. Było to możliwe dzięki jego cenie, a także właściwościom mechanicznym, łatwości i szybkości produkcji oraz montażu.

Ponieważ zapotrzebowanie na materiał o lepszej odporności ogniowej w płytach warstwowych stale wzrasta, to BASF opracował nową generację systemów sztywnej pianki poliuretanowej, które spełniają te wymagania. Systemy Elastopir bazują na piance poliizocyjanurowej (PIR) i są w stanie spełnić rygorystyczne wymagania zawarte w normie EN 13501-2 oraz LPS 1181.

Struktura PIR powstaje przy udziale specjalnych katalizatorów. Temperatura rozkładu pianki PIR jest znacząco wyższa niż pianki poliuretanowej (260 st. C zamiast 220 st. C). To zaś wpływa na poprawę właściwości ogniowych materiału.

Elastopir wychodzi też naprzeciw nowym wymaganiom w zakresie odporności na ogień. Płyty warstwowe produkowane z tym systemem spienianym pentanem uzyskały pozytywne wyniki 30 minut oraz 60 minut w teście reakcji na ogień zgodnym z normą EN 13501-2. Systemy sztywnej pianki Elastopir są przetwarzane z wysokim indeksem izocyjanianowym, który przekracza definiowaną wartość 180 dla pianek PIR.

Niezależne instytuty badawcze w Dreźnie oraz Monachium oceniły już długoterminowe zachowanie się pianek Elastopir. Badania dowiodły, że właściwości mechaniczne i izolacyjne płyt warstwowych z rdzeniem z pianki Elastopir są porównywalne lub lepsze niż te z tradycyjnym rdzeniem PU.

Elastopir koncernu BASF


Czytaj więcej: Poliuretany (PUR) 97

brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska


Reportaże

Forum

Uoop90

Roboty programy, ustawianie 2019-09-04

Bercik88

Program do ewidencji i napraw form wtryskowych 2019-09-02

Tipen1

Wytłaczarka HDPE, przegrzewa. 2019-07-25

Yellow

Problem z plastyfikacją PS 2019-07-14

Yellow

Docisk agregatu w maszynach hydraulicznych Engel. 2019-06-28