Elektrownia Puławy z decyzją środowiskową

Elektrownia Puławy z decyzją środowiskową
Elektrownia Puławy Sp. z o.o. uzyskała prawomocną decyzję środowiskową. Dokument jest warunkiem koniecznym do otrzymania pozwolenia na budowę, a tym samym stanowi kamień milowy w procesie realizacji inwestycji.

Program inwestycyjny, w ramach którego - oprócz projektu energetycznego - realizowane są projekty nawozowe, to największy program inwestycyjny realizowany w ostatnim czasie na Lubelszczyźnie. Budżet programu wynosi 2,2 mld zł, z czego same wydatki na elektrociepłownię wyniosą ponad 1,1 mld zł.

- Nowa koncepcja Elektrowni Puławy to blok gazowo parowy i częściowo zmodernizowana elektrociepłownia oparta na węglu kamiennym, która będzie stanowiła niezbędne uzupełnienie dla bloku gazowego - powiedział Zygmunt Kwiatkowski, prezes zarządu Elektrownia Puławy Sp. z o.o. - W dotychczasowej elektrociepłowni będą zmodernizowane trzy kotły. Ten docelowy układ energetyczny daje gwarancję bezpieczeństwa dostaw ciepła technologicznego i energii dla puławskich Azotów. To rozwiązanie zabezpieczy także stabilność cen dla Grupy Azoty Puławy, w dłuższej perspektywie ustabilizuje także ceny ciepła dla mieszkańców Puław. Polityka UE zmierza w kierunku wzrostu opłat za emisję CO2, co z pewnością spowoduje podwyższenie cen energii.

- Podstawową działalnością puławskich Azotów jest produkcja nawozów, to stanowi potężny wkład w utrzymanie stabilności produkcji żywnościowej w Polsce - dodał Wojciech Kozak, wiceprezes Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA. - W najbliższym czasie oddamy do użytku instalację do produkcji stałych nawozów na bazie mocznika i siarki, które będzie zwieńczeniem realizacji Nowego Kompleksu Nawozowego. W koncepcji produkcji energii opracowywane były różne modele. Koncepcja Bloku Gazowo-Parowego klasy 400 MWe wydaje się najbardziej optymalna, biorąc pod uwagę nową politykę Unii Europejskiej. Dlatego już teraz przygotowujemy się do ograniczenia emisji, w tym CO2 oraz zabezpieczenia tym samym energii i pary technologicznej w najbardziej efektywny sposób.

Przygotowania do realizacji projektu Elektrownia Puławy przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. 15 lipca br. prezes zarządu Elektrownia Puławy sp. z o.o. Zygmunt Kwiatkowski podpisał umowy z firmą Energoprojekt – Katowice SA oraz PwC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dotyczące przygotowania projektu inwestycyjnego "Budowa Elektrowni Puławy w wariancie z Blokiem Gazowo-Parowym klasy 400MWe" oraz wspomagania w zarządzaniu tym projektem.

W poniedziałek, 27 lipca 2015 r. firma Prozap Sp. z o.o. (również wchodząca w skład Grupy Azoty Puławy) podpisała umowę o zastępstwo inwestycyjne z Elektrownią Puławy Sp. z o.o. Inwestor Zastępczy wypełni najbardziej istotną funkcję w zakresie realizacji projektu. Do zadań Prozap będzie należało przeprowadzenie wyboru Generalnego Realizatora Inwestycji a także nadzór nad przygotowaniem i wykonaniem projektu.

Do końca 2015 r. spółka zamierza zamknąć model finansowania. Kolejnym etapem realizacji projektu będzie uzyskanie pozwolenia na budowę i wybór Generalnego Realizatora Inwestycji. Oddanie Bloku Gazowo-Parowego do eksploatacji planowane jest na 2019 r.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8