Elektryczność statyczna - przyczyny i przeciwdziałanie

Belki impulsowe na prąd stały (DC)
Belki impulsowe na prąd stały, podobnie jak ich odpowiedniki typu AC, wytwarzają zjonizowane powietrze przy pomocy wysokiego napięcia. Urządzenia impulsowe typu DC pracują przy niższych częstotliwościach, w przypadku modelu Meech 977v3 między 0,5 a 20 Hz. Belka jonizująca zawiera szereg emiterów przyłączonych naprzemiennie do ujemnych i dodatnich wyjść urządzenia 977v3. Osłona belki jest wykonana z tworzywa sztucznego, tak więc nie ma uziemienia zbliżeniowego. Wyjście ze źródła zasilania jest w rzeczywistości falą prostokątną przechodzącą od wartości ujemnej do dodatniej przy wybranej częstotliwości.

Wpisz tytuł dla obrazu

W pobliżu belki jonizującej obiekt naładowany statycznie będzie przyciągał lub odpychał jony, w zależności od ich względnych biegunowości. Kiedy jony osiągną powierzchnię naładowaną statycznie, wówczas zachodzi proces neutralizacji zgodnie z opisem w części dotyczącej belek na prąd zmienny (AC).

Niska częstotliwość pracy sprawia, że urządzenia impulsowe na prąd stały (DC) są idealne dla potrzeb neutralizacji dalekiego zasięgu. Przy dużych odległościach od belki mniejsza ilość jonów może zostać doprowadzona do naładowanej statycznie powierzchni i stąd szybkość neutralizacji jest ograniczona. Tak więc, w przypadku używania urządzeń impulsowych na prąd stały do zastosowań dynamicznych takich jak procesy etykietowania, należy zwrócić uwagę na odległość od powierzchni docelowej, w jakiej belka zostanie zainstalowana.

Dodatkową właściwością systemu impulsowego DC jest to, że wyjściowy kształt fali można zmienić, zaś czas trwania ujemnej i dodatniej części kształtu fali można zwiększyć lub zmniejszyć. Na przykład jeżeli wiadomo, że ładunek, który ma być zneutralizowany jest dodatni, wtedy czas trwania ujemnej części wyjścia można zwiększyć i odwrotnie, dodatnią część kształtu fali można zmniejszyć. Pozwoli to zwiększyć produkcję jonów ujemnych i zmniejszyć produkcję jonów dodatnich, dzięki czemu system będzie efektywniej neutralizował ładunek dodatni.

Rozwiązywanie powszechnie spotykanych problemów elektrostatycznych
Istnieją cztery główne obszary, w których niekontrolowany ładunek elektrostatyczny może powodować utrudnienia w procesach przemysłowych.

Przyciąganie elektrostatyczne (ESA)
Unoszące się w powietrzu cząsteczki są przyciągane do naładowanych powierzchni lub naładowane cząsteczki unoszące się w powietrzu są przyciągane przez powierzchnię, która mogłaby być całkowicie wolna od wszelkich ładunków. Taka sytuacja wywiera wpływ na produkcję w większości branż związanych z przetwarzaniem tworzyw sztucznych, niszcząc wykończenia pomalowanych produktów i powodując straty ze względu na słabą jakość produktów w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i medycznym. W przemyśle poligraficznym przyciąganie kurzu niszczy wykończenia drukarskie a nawet klisze drukarskie.

Niewłaściwe zachowanie się materiału
Jest to inna postać przyciągania elektrostatycznego. W tym przypadku zamiast zanieczyszczenia produktów problem objawia się w tym, że produkty - zwykle tkaniny, włókna lub folie przyczepiają się do siebie lub do urządzeń, zmieniają kierunek ruchu lub odpychają się. Szczególnie podatne na tą kwestię są procesy zautomatyzowane.

Porażenie operatorów / pracowników
Ta kwestia staje się coraz bardziej istotna, gdyż przedsiębiorstwa dążą do poprawy standardów bezpieczeństwa.

Wyładowania elektrostatyczne (ESD)
Problem ten dotyczy montażu, instalacji oraz obsługi na miejscu elementów elektronicznych, jak również produkcji elektroniki, gdzie nawet tak niskie napięcia statyczne jak 5V mogą spowodować katastrofalną awarię.

Trevor Pimm, Dyrektor ds. Sprzedaży Regionalnej, Meech International.