Engel jedną z najbardziej zrównoważonych firm

Engel jedną z najbardziej…

Engel dołączył do grona 50 światowych liderów w dziedzinie ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju (50 Sustainability and Climate Leaders). We współpracy z Grupą TBD Media, korporacja medialna Bloomberg przeanalizowała i oceniła zaangażowanie firm przemysłowych z różnych sektorów i wyróżniła 50 najbardziej zrównoważonych i świadomych klimatu przedsiębiorstw na świecie. Engel jest jedynym producentem maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych, który został włączony do tej grupy.

Idea zrównoważonego rozwoju jest mocno zakorzeniona w filozofii korporacyjnej Engel. Austriacki producent maszyn i urządzeń do formowania wtryskowego nieustannie optymalizuje swoje procesy w celu jeszcze bardziej ekonomicznego wykorzystania zasobów naturalnych i  recyklingu. Ponadto Engel wspiera swoich klientów, dostarczając innowacyjne koncepcje maszyn i technologie procesowe  w  celu rozwoju zrównoważonych produktów z tworzyw sztucznych oraz zmniejszaniu śladu węglowego w ich produkcji.

- Zamykanie cyklów materiałowych jest jednym z priorytetowych zadań branży tworzyw sztucznych. Podejmujemy to wyzwanie i opracowujemy rozwiązania, które umożliwiają znacznie szersze wykorzystanie przetworzonych odpadów z tworzyw sztucznych -  powiedział dr Stefan Engleder, dyrektor generalny Grupy Engel. - Od branży opakowań, poprzez motoryzacyjną, aż po branżę medyczną - tworzywa sztuczne stały się integralną częścią naszego współczesnego życia. Pomagają nam oszczędzać energię i wnoszą istotny wkład w higienę i bezpieczeństwo. Jako część branży tworzyw sztucznych odpowiadamy za to, aby ludzie we wszystkich regionach świata korzystali nich w sposób odpowiedzialny.

Uwzględniając firmę Engel wśród światowych liderów w dziedzinie klimatu i zrównoważonego rozwoju, Bloomberg wyróżnił firmę za podnoszenie świadomości społecznej na temat zaangażowania przemysłu w ochronę klimatu i środowiska.

- Transparentność jest warunkiem koniecznym, aby móc szybko dokonać zmian - dodał Engleder. 

sustainable