Engel na targach K 2019: Droga do gospodarki o obiegu zamkniętym

Engel na targach K 2019: Droga…

Gospodarka o obiegu zamkniętym będzie jednym z głównych tematów tegorocznych targów K 2019. Temat ten w sposób oczywisty dotyczyć będzie również producentów wtryskarek, w tym i firmy Engel.

Dr Stefan Engleder, dyrektor generalny Engel Group, podkreśla ogromne znaczenie kwestii GOZ. - Moim osobistym celem jest przyczynienie się do stworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym dla branży przetwórstwa tworzyw sztucznych ponoszącej globalną odpowiedzialność, której mogą sprostać tylko firmy współpracujące ze sobą. Dlatego też z zadowoleniem przyjmuję poświęcenie uwagi gospodarce o obiegu zamkniętym podczas najważniejszego międzynarodowego wydarzenia branżowego. Targi K nadadzą temu tematowi jeszcze większego rozmachu.

Podczas tegorocznej edycji targów K będzie można przyjrzeć się nad czym pracują firmy z branży tworzyw sztucznych i jakie są aktualnie możliwości aby zamknąć jak największą liczbę cykli materiałowych - mówi Engleder. - Gospodarka o obiegu zamkniętym jest siłą napędową innowacji, zaś jednym z priorytetowych zadań na drodze do GOZ jest poszerzenie zakresu zastosowań przetworzonych odpadów z tworzyw sztucznych.

Na targach K 2019 firma Engel, w ramach pięciu ekspozycji zlokalizowanych w trzech miejscach, pokaże swój wkład w realizację idei GOZ jako producenta wtryskarek i dostawcy rozwiązań systemowych. Ekspozycje firmy będą skoncentrowane na przetwarzaniu materiałów pochodzących z recyklingu, poprawie stabilności procesów technologicznych i trendach w zakresie projektowania pod kątem recyklingu.

Większa stabilność procesu toruje drogę do szerszego wykorzystania materiałów z recyklingu

Stabilność procesów formowania wtryskowego jest kluczem do wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu, również w przypadku produktów o wyższej jakości - podkreśla Günther Klammer, kierownik działu Plasticizing Systems i ekspert ds. gospodarki o obiegu zamkniętym w Engel Austria. - Jakość surowca pochodzącego z recyklingu podlega oczywiście większym wahaniom niż granulat oryginalny.

W celu prezentacji znacznego zmniejszenia wpływu na proces, inteligentny system wspomagania kontroli wagi iQ zastosowany zostanie na stoisku Engel do wspomagania przetwórstwa tworzywa ABS pochodzącego z recyklingu. Autorskie oprogramowanie Engel inject 4.0  zapewni stałą objętość stopionego tworzywa podczas wtrysku, a w efekcie wysoką jakość produktu, nawet przy silnych wahaniach jakości surowca. - Inteligentna pomoc otwiera drzwi dla materiałów pochodzących z recyklingu do znacznie szerszego zakresu zastosowań - mówi Klammer. - Przemysł 4.0 jest ważnym czynnikiem sprzyjającym gospodarce o obiegu zamkniętym - dodaje.

Zwiększenie udziału materiałów pochodzących z recyklingu w kompozytach przekładkowych

Kolejnym przejawem szerszego wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu są komponenty typu sandwich z rdzeniem z materiału pochodzącego z recyklingu osadzonym w materiale oryginalnym. Celem jest, z jednej strony, zaprojektowanie coraz większej liczby produktów dla tego typu produkcji dwuskładnikowej, a z drugiej strony, zwiększenie udziału materiałów pochodzących z recyklingu w tych strukturach. Proporcja materiału pochodzącego z recyklingu, który może być użyty w rdzeniu, jest zasadniczo uzależniona od geometrii formowanej części i schematu przepływu w gnieździe. Pojemniki transportowe, które Engel będzie produkował na swoim stoisku w procesie Engel skinmelt, stanowią pod tym względem szczególne wyzwanie. Jednak pomimo złożonej geometrii komponentów, firmie nadal udaje się osiągnąć bardzo wysoki poziom zawartości surowców wtórnych, wynoszący ponad 50%, dzięki technologii skinmelt. Ważne jest również aby produkty formowane warstwowo mogły być łatwo poddane recyklingowi po zakończeniu ich okresu użytkowania - podkreśla Klammer.

Do produkcji pojemników Engel wykorzystuje wyłącznie polipropylen pochodzący z recyklingu pochodzi ze zbiórki poużytkowej. Firma współpracuje w tym zakresie z niemieckim Der Grüne Punkt.

Uwzględnienie recyklingu już na etapie opracowywania produktu

Projektowanie pod kątem recyklingu oznacza, że kolejny proces recyklingu oraz wymogi gospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonego rozwoju są brane pod uwagę już na etapie opracowywania nowego produktu. Kolejne przykłady, w których to już dobrze funkcjonuj, można znaleźć w przemyśle opakowaniowym i branży konstrukcji lekkich. W produkcji opakowań cienkościennych w procesie IML (in-mould-labeling), na przykład, istnieje tendencja w kierunku systemów monomateriałowych, w których np. detal i etykieta są wykonane z tego samego materiału.

Drugie życie sieci rybackich

Podczas targów K 2019 Engel rozciągnie granice gospodarki o obiegu zamkniętym daleko poza swoje główne stoisko. Na otwartej przestrzeni wystawienniczej pomiędzy halami 10 i 16 odpady poużytkowe będą przetwarzane na miniaturowe pojemniki na odpady na wtryskarce Engel victory.

Na drugiej wtryskarce Engel victory produkowane będą detale z tworzywa pochodzącego z sieci rybackich poddanych recyklingowi. Poliamidowy recyklat pochodzi z Chile, gdzie trzech amerykańskich producentów maszyn utworzyło punkty zbiórki zużytych sieci. Wcześniej sieci te były często wyrzucane do morza ze względu na brak dostępnych systemów zbiórki. W Chile sieci rybackie są poddawane recyklingowi za pomocą urządzeń Erema i przetwarzane na deskorolki i okulary przeciwsłoneczne na wtryskarkach Engel. Projekt dowodzi, w jaki sposób współpraca interdyscyplinarna i międzynarodowa może być wykorzystywana do zamykania cykli materiałowych, w których do tej pory nie ma kompleksowych systemów zbiórki.

waste
Podczas targów K odpady poużytkowe będą przetwarzane na miniaturowe pojemniki na odpady

Zobowiązanie globalne

- Gospodarka o obiegu zamkniętym to światowe wyzwanie o zróżnicowanych ukierunkowaniach regionalnych - podkreśla Stefan Engleder. - Dzięki naszym europejskim doświadczeniom możemy przyczyniać się do stawiania pierwszych kroków w kierunku gospodarki o obiegu zamknietym w innych regionach świata, takich jak Ameryka Południowa czy Azja. Im bliższa współpraca przedsiębiorstw w ramach łańcucha wartości, tym lepiej to działa. Indywidualnie mamy tu ograniczony wpływ.

Engel jest jednym z pierwszych producentów urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych tworzyw sztucznych, który dołączył do inicjatywy Fundacji Ellen MacArthur. - Inicjatywa ta łączy w sieć globalnych graczy i w ten sposób pozwala nagłośnić nasze wspólne problemy - podsumowuje Engleder.