Ergis - Eurofilms zarobił prawie 600 mln zł

Ergis - Eurofilms zarobił prawie 600 mln zł
3 mln zł zabrakło Grupie Ergis-Eurofilms do osiągnięcia po raz pierwszy w historii przychodów na poziomie 600 mln zł. Mimo tego jednak koncern odnotował w 2010 r. wynik o ponad 8,6 proc. lepszy niż w 2009 r.

Zdecydowany wzrost sprzedaży został osiągnięty przede wszystkim dzięki dynamice rynku polskiego. Szczególnie owocny okazał się ostatni kwartał ubiegłego roku, kiedy to przychody wzrosły o blisko 14 proc. w zestawieniu z ostatnimi trzema miesiącami roku wcześniejszego. Łącznie sprzedaż Ergis – Eurofilms w 2010 r. tylko na rynku polskim wzrosła o 19 proc., do 294,5 mln zł, wobec 247 mln zł rok wcześniej. Z kolei sprzedaż na rynkach zagranicznych wyniosła 302,5 mln zł i osiągnęła poziom z 2009 r., pomimo spadku średniego kursu euro o ok. 8,5 proc.

W tej chwili Ergis-Eurofilms realizuje projekt utworzenia nowego zakładu produkcji folii opakowaniowych w Wąbrzeźnie. Wartość inwestycji szacuje się na kwotę około 22 mln zł. Spółka przygotowuje relokację części środków produkcji folii twardych z MKF-Folien GmbH.

W ostatnim kwartale 2010 r. otoczenie makroekonomiczne oraz najbliższe otoczenie rynkowe pozostawały czynnikami oddziałującymi nadal negatywnie na wyniki Grupy. Ceny wszystkich podstawowych surowców były wyższe niż w 2009 r. Ceny za PVC były wyższe o 15 proc., ceny za FDO były o 65 proc. wyższe, ceny za PET były wyższe o 42 proc., a ceny za LLDPE o 25 proc. W 2010 r. Grupa zanotowała duże trudności w przenoszeniu wzrostu cen surowców na ceny swoich wyrobów. Sytuacja uległa nieznacznej poprawie pod koniec roku.

Jeśli mowa o sprzedaży prowadzonej przez Grupe, to na szczególną uwagę zasługuje wysoka dynamika sprzedaży folii stretch, (13,2 proc. ilościowo, 28,13 proc. wartościowo). W przypadku taśm PET odnotowano ilościowy wzrost sprzedaży o 32,9 proc. Podkreślić należy również wysoką dynamikę sprzedaży opakowań drukowanych, będącą rezultatem inwestycji dokonanych w spółce Flexergis w latach 2008-2009. Stopniowo odbudowuje się rynek granulatów PVC dla przemysłu kablowego. Sprzedaż wyrobów wytłaczanych utrzymuje się natomiast na poziomie niższym od oczekiwań. Ujemna dynamika sprzedaży laminatów oraz folii PET jest częściowo pozorna, jako że wpływa na nią spadek kursu euro. W przypadku folii PET wartość sprzedaży w euro utrzymała się na poziomie ubiegłorocznym.

- W 2010 r. postawiliśmy sobie za cel zwiększanie sprzedaży pomimo niekorzystnych tendencji rynkowych i osiągnęliśmy naprawdę zadowalające rezultaty. To zasługa głównie wzrostu na rynku polskim, ale chcę podkreślić, że udało nam się również przełamać spadkową tendencję sprzedaży zagranicznej. Podstawowy cel, jaki stawia sobie Grupa na ten rok to poprawa rentowności pomimo rosnących cen surowców i umocnienia notowań złotego w 2010 roku oraz zwiększenie mocy produkcyjnych w segmentach, w których odnosi największe sukcesy – ocenia Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu Ergis-Eurofilms.

Czytaj więcej: Sprzedaż 127 Rynek 830

brak
 

Opakowania do żywności (laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty barierowe na bazie PET i PVC), opakowania przemysłowe (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET)

Polska