Ergis po pierwszym półroczu 2010 r.

Ergis po pierwszym półroczu 2010 r.
Grupa Ergis zanotowała po pierwszym półroczu 2010 przychody ze sprzedaży w wysokości 286,58 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 3 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2009. Jednocześnie zysk netto w tym okresie wyniósł ponad 6,13 mln zł.

Sprzedaż firmy na rynku polskim wzrosła do ponad 140 mln zł, wobec ponad 124 mln zł rok wcześniej. W efekcie Grupa w kolejnym okresie wyraźnie umocniła swoją pozycję wśród rodzimych odbiorców.

- W pierwszym półroczu tego roku spółka obniżyła koszty sprzedaży o 1,2 proc. i to przy wyższym poziomie przychodów ze sprzedaży. Wszystko dlatego, że segmenty wyrobów opakowaniowych w Polsce oraz folii izolacyjnych na rynkach UE rozwijają się dynamicznie i tym samym Grupa będzie skupiać się na rozwoju tych obszarów swojej działalności. Będzie też kontynuować starania o poprawę rentowności segmentu opakowań na rynkach – informują przedstawiciele Ergis-Eurofilms.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że wyniki Grupy choć są obiektywnie dobre, to jednak niekorzystnie wyglądają w zestawieniu z pierwszym półroczem 2009 r., które było rekordowe zarówno na poziomie realizowanych marż, jak i EBITDA i zysku operacyjnego. Spółka w swoich komentarzach do wyników 2009 uprzedzała, że takie wyniki nie będą możliwe do powtórzenia w kolejnych latach.

Ergis-Eurofilms, linia technologiczna


Obecnie na wynik Grupy Ergis oraz spółek Grupy zlokalizowanych na obszarze Niemiec negatywnie oddziaływało zarówno otoczenie makroekonomiczne, jak i najbliższe otoczenie rynkowe. Drastycznie wzrosły ceny granulatu PET, były one o 30 proc. wyższe niż w pierwszym półroczu 2009 r., a spółki niemieckie nie były w stanie przenieść wynikającego z nich wzrostu kosztów na ceny sprzedawanych wyrobów.

W polskich spółkach, mimo wzrostu cen PVC, LLDPE oraz ftalanów, Grupa Ergis zrealizowała satysfakcjonujące marże. Koncentrowała się na obronie istniejącego poziomu sprzedaży ogółem, oraz zwiększaniu poziomu sprzedaży strategicznych asortymentów.

W ocenie Zarządu przyjęcie strategii utrzymania pozycji rynkowej umożliwi maksymalizację zysku operacyjnego Grupy w przyszłości, w sytuacji prawdopodobnego odwrócenia aktualnie niekorzystnych tendencji w zakresie cen surowców strategicznych. Ta strategia okazała się znacznie bardziej efektywna w polskich spółkach Grupy niż w spółkach niemieckich, gdzie kryzys gospodarczy przy jednoczesnym drastycznym wzroście cen surowców znacznie dotkliwiej odbił się na realizowanych wynikach.

Łącznie przychody ze sprzedaży wyniosły 286,58 mln zł wobec 277,7 mln zł, co oznacza wzrost o 3,2 proc. wobec roku ubiegłego. Dynamicznie rosła sprzedaż folii stretch (o 32,5 proc. do 75,97 mln zł), taśm PET (o 32,88 proc. do 8,8 mln zł) oraz folii twardej PVC (o 12 proc., do 38 mln zł). W Polsce sprzedaż wyniosła 137,68 mln zł wobec 123,56 mln zł rok wcześniej.

Sprzedaż na rynkach zagranicznych wyniosła łącznie 148,90 mln zł, wobec 154,19 mln zł rok wcześniej. Stanowiło to w pierwszym półroczu 2010 roku 51,9 proc. sprzedaży ogółem (55,52 proc. w 2009 roku).

W 2010 roku Grupa sprzedawała swoje produkty do 36 krajów, nie licząc Polski. W strukturze sprzedaży zagranicznej zdecydowanie dominuje sprzedaż do krajów UE (ponad 95 proc.). Na drugim kluczowym rynku Grupy, w Niemczech, przychody wyniosły 63,4 mln zł wobec 75,1 mln zł rok wcześniej. Grupa zanotowała wysoki wzrost sprzedaży w Czechach (o 182 proc.), do ponad 11 mln zł. Wzrost o ponad 16 proc., do 19,85 mln zł, odnotowano również na rynku francuskim.

- Wzrost przychodów ze sprzedaży, w niekorzystnych warunkach z jakimi przyszło nam się zmierzyć poza Polską w pierwszym półroczu, uważam za ważne osiągnięcie naszej Grupy. Kryją się za tym przede wszystkim nasze wysiłki na polskim rynku. Jednocześnie wyniki sprzedaży na rynku czeskim czy francuskim pokazują, że jesteśmy skuteczni również za granicą. Choć niekorzystne notowania złotego i radykalne wzrosty cen surowców osłabiają nasze marże, inwestorzy giełdowi mogą być spokojni o zyskowność Grupy ERGIS - ocenia Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu Ergis-Eurofilms.

Czytaj więcej: Rynek 831 Sprzedaż 127

brak
 

Opakowania do żywności (laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty barierowe na bazie PET i PVC), opakowania przemysłowe (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET)

Polska