Europa Środkowo-Wschodnia ważnym rynkiem dla firmy Lanxess

Rok 2015 i początek 2016 roku przyniosły dobre wyniki pod kątem sytuacji finansowej firmy. Czemu je Państwo zawdzięczają? Na jakim etapie procesu restrukturyzacji jest koncern?

Koncern Lanxess może się pochwalić dobrymi wynikami w roku finansowym 2015. Nasz wynik operacyjny, tj. zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych, wzrósł o prawie 10 proc., tj. do poziomu 885 mln euro. Wzrost osiągnęliśmy przede wszystkim dzięki oszczędnościom wynikającym z programu dostosowawczego, silnej pozycji dolara amerykańskiego oraz wzrostowi wolumenu sprzedaży. Marża EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych również wzrosła - z 10,1 proc. do 11,2 proc. Rok 2016 rozpoczęliśmy od pomyślnego pierwszego kwartału. Drugi kwartał również zaczął się dobrze.

Wynik ten zawdzięczamy temu, że udało nam się pomyślnie zakończyć nasz program dostosowawczy pod koniec 2015 roku. Dzięki optymalizacji administracji i struktury biznesowej oraz struktur operacyjnych stopniowo mamy zamiar osiągnąć całkowite roczne oszczędności w wysokości 300 mln euro do końca 2019 roku. Już przed końcem 2015 roku osiągnęliśmy oszczędności odpowiadające ponad połowie tej kwoty.

We wrześniu 2015 roku znaleźliśmy partnera w postaci koncernu Saudi Aramco dla naszych jednostek zajmujących się produkcją kauczuków syntetycznych. Spółka typu joint venture zapewni nam silną, konkurencyjną pozycję na rynku i najlepsze możliwe perspektywy na przyszłość. Dzięki realizacji programu dostosowawczego zapewniliśmy spółce nowy strategiczny punkt wyjścia i teraz możemy się skoncentrować na rozwoju.

Jaki jest wpływ sytuacji na rynku surowców na wyniki poszczególnych segmentów?

Wiele z naszych surowców stanowią produkty ropopochodne. Ponieważ niższe ceny surowców przekładają się na niższe ceny sprzedaży, oczywiście obserwujemy negatywny wpływ spadku cen ropy naftowej na sprzedaż. Nie ma to jednak wpływu na marżę zysku. Spółka joint venture ustanowiona z koncernem Saudi Aramco w perspektywie średniookresowej zapewni nam również korzyści z integracji wstecznej z dostawcą surowców, gdyż będziemy mniej podatni na zmiany ich cen.

Kiedy przedstawiali Państwo zeszłoroczne wyniki, informowali Państwo o oczekiwanym wzroście w segmencie High Performance Chemicals. Na jakie zaawansowane materiały, w tym budowlane, jest największe zapotrzebowanie?

Koncern Lanxess oferuje poliamidy (PA 6 i PA 6.6), które są sprzedawane pod marką Durethan, oraz poliestry PBT, sprzedawane pod marką Pocan. Obie serie produktów obejmują materiały polimerowe o wyjątkowej wszechstronności zastosowań i wysokim potencjale innowacji. Są one wykorzystywane do tworzenia wielu zaawansowanych technologicznie komponentów.

Istnieje duże zapotrzebowanie na nasze tworzywa konstrukcyjne ze strony przemysłu motoryzacyjnego, gdzie wykorzystywane są do produkcji lekkich elementów konstrukcyjnych, części znajdujących się pod maską pojazdów oraz elementów mechanizmów napędowych. Całkiem nowym i obiecującym obszarem zastosowań jest e-mobilność.

Czy spółka joint venture Arlanxeo stanowiła odpowiedź na trudną sytuację w przemyśle kauczuków syntetycznych? Jakie będą korzyści ze współpracy z Saudi Aramco?

Spółka typu joint venture ustanowiona z koncernem Saudi Aramco zapewnia możliwie najlepsze perspektywy rozwoju dla naszych jednostek zajmujących się produkcją kauczuków syntetycznych. W przyszłości będziemy mogli produkować kauczuki syntetyczne w ramach zintegrowanego łańcucha wartości, od pól naftowych po produkt końcowy. W ten sposób koncern Lanxess będzie w stanie wypełnić istotną lukę strategiczną.

Rynek kauczuków syntetycznych będzie w trudnej sytuacji przez najbliższe lata ze względu na przerost zdolności produkcyjnych i nową konkurencję. To właśnie dlatego dokonaliśmy rozproszenia ryzyka działalności w tym obszarze na dwa silne filary. Dzięki wpływom pieniężnym w wysokości 1,2 mld euro, które otrzymaliśmy od Saudi Aramco za 50 proc. akcji w spółce joint venture, znacznie zmniejszyliśmy zadłużenie koncernu Lanxess i teraz możemy powrócić na ścieżkę wzrostu.


Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej
 

Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej gumy.

Polska, 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123 A