Europa Środkowo-Wschodnia ważnym rynkiem dla firmy Lanxess

Koncern Lanxess chce się rozwijać. Jak należy rozumieć tę informację? Które linie biznesowe pragną Państwo wzmocnić, szczególnie w perspektywie średnio- i długookresowej?

Planujemy zainwestować ok. 400 mln euro z wpływów z transakcji ustanowienia spółki joint venture z Saudi Aramco we wzrost organiczny. Nasza platforma wzrostu obejmuje działalność w zakresie półproduktów chemicznych, dodatków, produktów agrochemicznych, pigmentów kolorowych oraz zaawansowanych technologicznie tworzyw sztucznych, a także specjalistycznych substancji chemicznych do oczyszczania wody, ochrony materiałów i dla przemysłu skórzanego. Skoncentrujemy się na wzroście na rynkach o średniej wielkości, charakteryzujących się mniejszymi wahaniami i gwarantujących dobre perspektywy wzrostu, a także na regionach Chin, Ameryki Północnej i Azji Południowo-Wschodniej.

Będziemy również szukać możliwości rozwoju zewnętrznego. Zamierzamy wykorzystać możliwości konsolidacji w obszarach biznesowych, w których już prowadzimy działalność. Analizujemy jednak także możliwości rozszerzenia portfolio na powiązane obszary biznesowe, które mogą pasować do naszego profilu działalności.

Przykładem tego jest nasze pierwsze przejęcie po ukończeniu programu dostosowawczego, które właśnie ogłosiliśmy. Dzięki planowanemu przejęciu jednostki Clean and Disinfect spółki chemicznej Chemours z siedzibą w Stanach Zjednoczonych będziemy mogli nie tylko poszerzyć nasze portfolio substancji czynnych, ale także ustanowić łańcuch wartości ze zintegrowaną dystrybucją produktów w segmencie dezynfekcji weterynaryjnej.

Wśród rozwiązań, które koncern Lanxess zaprezentował w ciągu kilku ostatnich miesięcy, można dostrzec nacisk na produkty przeznaczone dla przemysłu motoryzacyjnego. Jakie są najnowsze rozwiązania koncernu Lanxess w tym obszarze? Jakie inne sektory mają strategiczne znaczenie dla firmy?

W obszarze wysoko wydajnych materiałów nasza spółka zależna Bond-Laminates oferuje termoplastyczne materiały kompozytowe wzmacniane włóknami ciągłymi sprzedawane pod marką Tepex. Te arkusze kompozytowe są wykorzystywane w procesach produkcji seryjnej, zapewniając ogromny potencjał, jeżeli chodzi o lekkie konstrukcje. Materiały te mogą być wytwarzane w sposób ciągły, mają nieograniczony okres przydatności i dzięki temu zapewniają wymierne korzyści finansowe. Są idealne do większości wzmacnianych konstrukcji takich jak części pojazdów silnikowych lub obudowy urządzeń elektronicznych czy sprzętu sportowego. Nadają się do wielu zastosowań, znacznie ograniczając masę produktów w porównaniu do materiałów metalowych i plastikowych. Na przykład spółka Honda Motor Company zdecydowała się zastosować niektóre z tych rozwiązań w swoim pojeździe zasilanym wodorowymi ogniwami paliwowymi 2016 Honda Clarity. Stosując materiał Tepex w połączeniu z tworzywem Durethan, Honda wykorzystuje technologię jednoetapowego formowania wtryskowego koncernu Lanxess do produkcji pierwszej na świecie belki tylnego zderzaka wytworzonej metodą hybrydowego formowania wtryskowego.
Przemysł elektryczny i elektroniczny to kolejne ważne sektory, w których wykorzystuje się te materiały.

Nasze jednostki Performance Chemicals i Advanced Intermediates obsługują szeroką bazę klientów. Oprócz przemysłu motoryzacyjnego bardzo ważnymi sektorami są dla nas przemysł rolny, chemiczny, dóbr konsumpcyjnych i budowlany. Arlanxeo, nasza spółka joint venture, dostarcza przede wszystkim materiały na potrzeby przemysłu oponiarskiego.

W jaki sposób koncern Lanxess mógłby ewentualnie skorzystać na szeroko omawianej obecnie umowie handlowej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi (TTIP)?

Koncern Lanxess postrzega umowę o wolnym handlu TTIP jako skuteczny sposób na pobudzenie wzrostu. Umowa TTIP mogłaby zapewnić koncernowi Lanxess znaczne korzyści. Według naszych wewnętrznych szacunków wystarczyłoby zniesienie opłat celnych na produkty przesyłane przez Ocean Atlantycki z jednej części spółki do drugiej, abyśmy mogli zaoszczędzić kilka milionów euro. Dochodzą do tego oszczędności powiązane z testami, badaniami i kontrolami, które obecnie są przeprowadzane oddzielnie dla każdego rynku, czyli są powielane.

Dziękuję za rozmowę.


Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej
 

Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej gumy.

Polska, 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123 A