Europejska chemia w liczbach

Europejska chemia w liczbach
Raport Cefic dotyczący przemysłu chemicznego na terenie Unii Europejskiej nie tylko prezentuje najnowsze wskaźniki produkcyjne, lecz także obejmuje zagadnienia związane z wydatkami na badania i rozwój. Według wyliczeń Cefic, w 2012 roku europejska chemia wyprzedziła pod tym względem wszystkie rynki uprzemysłowione i wschodzące, inwestując w dział B&R rekordową sumę 8,9 mld euro.

Przychody ze sprzedaży produktów chemicznych w 2012 roku ponownie wzrosły, osiągając poziom 558 mld euro. Mimo tego wzrostu światowy rynek rozwijał się w ostatnich dwóch dekadach szybciej aniżeli rynek unijny, co doprowadziło do dwukrotnego zmniejszenia udziału UE w światowej produkcji - w 2012 roku stanowiła ona 17,8 proc. produkcji światowej. Liderem produkcji chemicznej są Chiny, które zdecydowaną większość sprzedaży prowadzą na rynku azjatyckim.

Rynek unijny wciąż zajmuje czołową pozycję pod względem całkowitej wartości handlu. Wartość eksportu z krajów UE do krajów zewnętrznych w 2012 roku wyniosła 143,7 mld euro, podczas gdy wartość importu do Unii wyniosła 94,6 mld euro. Nadwyżka w handlu osiągnęła tym samym nowy rekord, osiągając wartość 49,1 mld euro.

Wydatki inwestycyjne w sektorze utrzymywały się w ciągu ostatnich 15 lat na stałym poziomie 19 mld euro, znacznie poniżej wydatków ponoszonych przez kraje rozwijające się. Dobrym porównaniem są wydatki inwestycyjne w Chinach - suma 133,8 mld euro, która została zainwestowana w tym kraju, przewyższa wartość inwestycji na wszystkich innych rynkach razem wziętych i stanowi siedmiokrotność wydatków inwestycyjnych w UE.

Choć Unia Europejska jest czołowym rynkiem pod względem inwestycji B&R (8,9 mld euro), to intensywność tych wydatków jest o połowę niższa niż w przodującej pod tym względem Japonii.

Wciąż poprawiają się unijne wskaźniki w zakresie zrównoważonego rozwoju. W latach 1990-2011 emisja gazów cieplarnianych spadła o 71 proc., podczas gdy produkcja wzrosła o 61 proc. Energochłonność spadła w tym okresie o połowę, co stanowi wynik o 10 pkt. proc. lepszy od unijnej średniej dla sektora przemysłowego.