Europejski przemysł chemiczny na ścieżce wzrostu

Europejski przemysł chemiczny… W najnowszym raporcie Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego Cefic (The European Chemical Industry Council), opublikowanym 13 lipca br., poinformowano że produkcja w sektorze chemicznym UE wzrosła w kwietniu 2017 r. o 2.4% w stosunku do analogicznego okresu w 2016 r. Dodatnie wyniki zanotowano w większości sektorów branży chemicznej.

Produkcja polimerów wzrosła o 8%, barwników i pigmentów o 3,7%, w sektorze chemii nieorganicznej zanotowano wzrost o 3,3%, a w kosmetycznym o 1,9%. Są to najwyższe od ośmiu lat wyniki branży chemicznej.

"Od poczatku roku obserwujemy przyspieszenie tempa wzrostu cen a po raz pierwszy od czterech lat ceny producentów były powyżej poziomu zeszłorocznego" - czytamy w raporcie.

W marcu 2017 przychody ze sprzedaży przedsiębiorstw na jednolitym rynku UE osiągnęły wartość 92 mld EUR, co przekłada się na zwiększenie przychodów o 5,6 mld EUR (6,5% r/r).

Sprzedaż chemikaliów poza Unię Europejską w pierwszym kwartale 2017 r. osiągnęła wartość 39,7 mld EUR, co oznacza wzrost o 10,8% w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku.

Łączne przychody branży w pierwszym kwartale br.(sprzedaż wewnętrzna oraz eksport) wzrosły o 7,8% r/r, osiągając poziom 131,7 mld EUR (122,2 mld EUR w I kw. roku ubiegłego).

Nadwyżka handlowa, wygenerowana przez europejski sektor chemiczny, w handlu z krajami pozaunijnymi wyniosła w pierwszym kwartale 12,3 mld. Jak wspomniano wcześniej, wartość eksportu oszacowano na kwotę 39,7 EUR, zaś importu na 27,4 mld EUR, dzięki czemu znacznie poprawił się wynik handlowy unijnego sektora chemicznego.

Europejska Rada Przemysłu Chemicznego to organizacja mająca siedzibę w Brukseli. Cefic zrzesza 29 tysięcy europejskich przedsiębiorstw z branży chemicznej, zatrudniających ok. 1,3 miliona osób, co stanowi ok. 30% całej branży chemicznej.

Od początku swojego istnienia (1972), Cefic stała się jedną z największych i najefektywniejszych sieci rzeczniczych wśród organizacji handlowo-przemysłowych działających w Europie i na świecie. W poszczególnych grupach eksperckich Cefic działa ponad 4000 specjalistów z wielu dziedzin przemysłu. Cefic współpracuje blisko ze Stanami Zjednoczonymi, Japonią oraz innymi krajami, w których rozwinięty jest przemysł chemiczny, w ramach m. in. Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Chemicznych (ICCA).

Misją Cefic jest wspomaganie działań oraz sposobu postrzegania europejskiego przemysłu chemicznego poprzez inicjatywy poświęcone zdrowiu, bezpieczeństwu i ochronie środowiska naturalnego oraz poprzez rozwiązywanie globalnych wyzwań. Organizacja ta zapewnia także konkurencyjność w ramach branży chemicznej, przyczyniając się do kształtowania pożytecznych praktyk unijnych.

JL
na podst. Cefic