Europosłowie za redukcją zużycia toreb z tworzyw sztucznych

Europosłowie za redukcją zużycia…
W ubiegłym tygodniu Parlament Europejski przyjął projekt przepisów zobowiązujących kraje członkowskie UE do znaczącego zredukowania zużycia najpopularniejszych i najbardziej szkodliwych dla środowiska toreb z tworzyw sztucznych. Zgodnie z najnowszą propozycją, członkowie UE będą mieli wybór środka prowadzącego do redukcji zużycia. Pierwszą ewentualnością będzie podjęcie działań, w wyniku których przeciętne roczne zużycie cienkich toreb plastikowych nie przekroczy 90 sztuk na obywatela do końca 2019 roku i 40 sztuk do końca 2025 roku. Druga propozycja polega na zapewnieniu, iż do końca 2018 roku wprowadzone zostaną regulacje zabraniające bezpłatne rozdawanie toreb z tworzyw. Według statystyk unijnych w 2010 roku każdy obywatel UE zużył przeciętnie 198 plastikowych toreb, w tym około 90 proc. toreb cienkich. W 2010 roku do kosza trafiło ponad 8 mld sztuk toreb z tworzyw.

- Nowe przepisy kreują sytuację korzystną dla wszystkich - powiedziała Margrete Auken (Zieloni/Wolny Sojusz Europejski), odpowiedzialna za przyjęte sprawozdanie. - Zajmujemy się tutaj ogromnym problemem środowiskowym. Miliardy torebek plastikowych stają się nieprzetworzonymi odpadami bezpośrednio zaśmiecającymi nasze ekosystemy. Szkodzą naturze, ranią ryby, ptaki, a my musimy temu zapobiec.

W ubiegły wtorek Parlament przyjął do drugiego czytania jej zalecenie, odzwierciedlające porozumienie osiągnięte z Radą w listopadzie ubiegłego roku.

- Komisja Europejska była zdania, że kraje członkowskie powinny same poradzić sobie z tym problemem, ale nic takiego się nie dzieje - stwierdziła Auken. - Teraz, zgodnie z wyliczeniami Komisji, zaoszczędzone zostanie 740 milionów euro rocznie.

Nowe unijne prawo nakłada na państwa członkowskie obowiązek corocznego raportowania poziomu zużycia toreb z tworzyw sztucznych. Ponadto Komisja Europejska będzie musiała przygotować ocenę wpływu na środowisko materiałów oksydegradowalnych oraz zaproponować odpowiednie działania w tej sprawie. Do roku 2017 Komisja Europejska ma także za zadanie przygotować propozycje oznaczania i etykietowania toreb biodegradowalnych i nadających się do kompostowania.

Przyjęte regulacje skrytykował Alexandre Dangis ze stowarzyszenia European Plastics Converters (EuPC).

- Przyjęty projekt zupełnie nie spełnia kryteriów "lepszego prawa", którego tworzenie było sztandarowym hasłem Komisji po wodzą Junckera - stwierdził Dangis. - Dyrektywa ma zbyt nakazowy charakter i nakłada obowiązki, które będą trudne do monitorowania. Tymczasem lepsze rozwiązania można wprowadzić za pomocą instrumentów rynkowych, jak np. wprowadzenie opłat, czego najlepszym przykładem jet Irlandia. Takie regulacje byłyby bardziej proporcjonalne i nie wprowadzałyby niepewności na rynku wewnętrznym. Mamy nadzieję, że wprowadzenie nowego prawa nie będzie skutkowało praktykami dyskryminacyjnymi w państwach członkowskich.