FDA zatwierdza tworzywa Borcycle M do stosowania w opakowaniach spożywczych

FDA zatwierdza tworzywa Borcycle…

Firma Borealis ma przyjemność ogłosić, że otrzymała listy o braku zastrzeżeń (ang. Letters of No Objection - LNO) od amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (ang. US Food&Drug Administration - FDA) dotyczące stosowania określonych gatunków tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu poużytkowego (PCR) Borcycle M w opakowaniach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. To ważne osiągnięcie potwierdza pozycję Borealis jako lidera na rynku rozwiązań dla gospodarki o obiegu zamkniętym.

Borcycle M to innowacyjna technologia recyklingu mechanicznego firmy Borealis, która daje pokonsumenckim odpadom z tworzyw sztucznych drugie życie w energooszczędny sposób. LNO wydane przez FDA torują drogę materiałom pochodzącym z Borcycle M do wykorzystania w określonym zakresie wymagających i wrażliwych zastosowań, w tym w kosmetykach i pielęgnacji ciała, a także w kontakcie z żywnością.

FDA wydała dwa zezwolenia LNO, które dopuszczają użycie polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) i polipropylenu (PP) Borcycle M PCR do 100% w określonych zastosowaniach do kontaktu z suchą żywnością. Dodatkowo, te materiały z recyklingu mogą stanowić do 10% opakowań dla suchej żywności z olejem na powierzchni i wilgotnych produktów piekarniczych. LNO FDA obowiązują od stycznia 2024 r. dla HDPE z recyklingu i od lutego 2024 r. dla PP z recyklingu.

Stanowi to kolejny krok w realizacji programu EverMinds™ firmy Borealis, mającego na celu przyspieszenie działań w zakresie obiegu zamkniętego tworzyw sztucznych. Umożliwiając wytwarzanie szerszej gamy produktów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, LNO FDA pomogą zmniejszyć ilość odpadów z tworzyw sztucznych, które trafiają do spalarni i na wysypiska, a także zmniejszyć zależność od materiałów pierwotnych. Będą one również wspierać Borealis w zaspokajaniu rosnącego zapotrzebowania na wysokiej jakości materiały pochodzące z recyklingu, odpowiednie do wymagających i wrażliwych zastosowań.

borcycle-m-borealis-transformational-mechanical-recycling-technology-c-tomra

- Nasi klienci będą mogli zwiększyć wykorzystanie tworzyw sztucznych o wartości dodanej pochodzących z recyklingu w swoich portfoliach. W połączeniu z pozostałymi zrównoważonymi ofertami Borealis, zatwierdzenie przez FDA wybranych gatunków naszego portfolio Borcycle M do zastosowań spożywczych pomoże im osiągnąć cele w zakresie zrównoważonego rozwoju i przybliży nas wszystkich do gospodarki o obiegu zamkniętym dla tworzyw sztucznych - wyjaśnia Jonatas Melo, Borealis Vice President Performance Materials.

Firma Borealis jest teraz gotowa do rozwijania wybranych zastosowań opakowań do żywności z HDPE i PP pochodzących z recyklingu.

To ważny kamień milowy dla Borealis, który pomaga nam realizować nasz cel, jakim jest odkrywanie na nowo podstawowych elementów zrównoważonego życia - mówi Mirjam Mayer, Borealis Vice President Borealis Circular Economy Solutions.

LNO FDA ma zastosowanie w Stanach Zjednoczonych , a także w innych regionach objętych nadzorem FDA. W UE zezwolenie FDA ułatwi rozmowy na temat wykorzystania tych materiałów w zaawansowanych, wrażliwych na kontakt zastosowaniach, takich jak kosmetyki i opakowania do higieny osobistej.