Fabryka EPS firmy Termo Organika

Fabryka EPS firmy Termo Organika
Termo Organika uruchomiła fabrykę produkcji spienianego polistyrenu, czyli styropianu.

Zakład stanął w Rypinie w województwie kujawsko – pomorskim. Wyposażony został w nowoczesną, w pełni zautomatyzowaną, bezodpadową linię do produkcji pomarańczowego EPS z pigmentowym filtrem ochronnym. Jego moce wytwórcze określono na ok. 300 tys. m3 rocznie. Pomarańczowy EPS będzie produkowany w specjalistycznym procesie zbliżonym do mikroenkapsulacji.

Mikroenkapsulacja jest to metoda powlekania powierzchni rozdrobnionych cząstek jednej substancji przez inną substancję. Materiał powlekający ma tu zazwyczaj odmienne cechy fizyczne i chemiczne od substancji powlekanej. Mikroenkapsulacja prowadzi do wytworzenia produktu kompozytowego w postaci mikrokapsułki złożonej z rdzenia w powłoce. Średnice mikrokapsułek zawierają się w przedziale od jednego do kilkuset mikrometrów.

Mikroenkapsulację stosuje się wtedy, gdy korzystna jest zmiana pewnych właściwości fizycznych gotowego produktu, umożliwiająca jego użycie w danym przypadku. Zarówno kształty cząstek jak i proporcje ilości powłoki i rdzenia mogą być wielorakie.

Podczas złożonego procesu produkcyjnego w Termo Organice standardowe płyty wzbogacane będą m.in. w pigmentowy filtr ochronny. Płyty nabędą wtedy dodatkowe właściwości fizyko-chemicznych jednak wciąż utrzymywać będą zalety tradycyjnego styropianu. Pomarańczowy EPS jest bardziej odporny na działanie promieni ultrafioletowych UV, klej lepiej przylega do jego powierzchni, a to podnosi trwałość i odporność izolacji budynku.

Park maszynowy fabryki Termo Organiki umożliwi produkcję ekologicznego styropianu, w którego skład wchodzą – jak podkreślają przedstawiciele firmy - tylko przyjazne środowisku środki uniepalniające stosowane dotychczas w przemyśle samochodowym, tekstylnym, meblowym. Tym samym końcowy produkt ma wyprzedzać nawet ostre wymagania obowiązujące w Unii Europejskiej i nie ma żadnego odpowiednika na polskim rynku. Sam proces produkcji styropianu jest bezściekowy i bezodpadowy, zatem przyjazny środowisku.

Warto wspomnieć, że Termo Organika wyposażyła swoją fabrykę w specjalistyczne laboratorium badawczo-kontrolne, które bada wszystkie decydujące o jakości styropianu parametry: współczynnik przewodzenia ciepła, naprężenia ściskające przy 10 proc. odkształceniu, wytrzymałość na zginanie i rozciąganie, wymiary liniowe, reakcję na ogień, nasiąkliwość wodą. Wszystkie styropiany z rypińskiej fabryki oznaczone zostały znakiem jakości TOQ (Termo Organika Quality) potwierdzającym, że produkt przeszedł wielopoziomową kontrolę prowadzoną zarówno przez producenta, jak i przez zewnętrzne laboratoria Instytutu Techniki Budowlanej.

Wszystkie styropiany Termo Organiki posiadają ponadto Rekomendacje Techniczne i Jakości RTQ Instytutu Techniki Budowlanej. Potwierdzają one jakość oraz przydatność wyrobów do zastosowania w budownictwie. Termo Organika jest pierwszą firmą produkującą styropian, która uzyskała takie rekomendacje dla swoich produktów. Warunkiem posiadania rekomendacji RTQ ITB jest dobrowolne poddawanie się cyklicznie niezależnym kontrolom jakości produktów pobieranych losowo z rynku.


brak
 

Termo Organika to największy producent płyt styropianowych w Polsce.

Polska