Faktoring: prawdy i mity

Dobrze wykorzystany faktoring może zresztą przyczynić się do czegoś zupełnie odwrotnego – czyli znacznego polepszenia się relacji z odbiorcami. Wystarczy, że firma – dzięki faktoringowi – zdecyduje się na wydłużenie im terminów płatności. - Dzięki faktorowi odbiorcy zyskują lepsze i pewniejsze źródło kredytu kupieckiego - dodaje Łukasz Tuszko.

- Przed kilkoma laty firma nasza miała poważne kłopoty z powodu opóźnień w spływie płatności od odbiorców naszej firmy – wspomina Tuszko. Zawarte transakcje pomimo formalnej rentowności, faktycznie okazały się zgubne dla firmy. Opóźnienia w płatnościach od odbiorców spowodowały, że i my coraz gorzej płaciliśmy. W efekcie nasi dostawcy wstrzymywali dostawy, a to z kolei groziło nam wypadnięciem z rynku. Zawarcie umowy faktoringu pozwoliło w krótkim czasie pozyskać środki finansowe potrzebne na odbudowę pozycji na rynku a także zrestrukturyzować nasz portfel należności. W efekcie faktoring pomógł nam i naszym odbiorcom, ponieważ pozwolił uniknąć sądowej windykacji, która w najlepszym wypadku mogłaby doprowadzić do upadłości części z naszych odbiorców. Stabilne finansowanie poprzez faktoring pozwoliło firmie mocno stanąć na nogach. Nasi odbiorcy wciąż są z nami i podobne jak my bardzo dynamicznie się rozwijają.
5. Nieprawda, że „faktoring mnie zadłuży”
Część firm z sektora MŚP ma złe doświadczenia ze współpracy z bankami, które kredytowały ich działalność. W efekcie podchodzą także do faktoringu z obawą, że on także będzie generować zadłużenie firmy. Nic bardziej mylnego. Mówi Łukasz Tuszko: - Zastosowanie faktoringu pozwoliło nam na realne oddłużenie naszej firmy. Uzyskanie środków za nasze należności na długo przed terminem ich wymagalności dało nam znaczący zastrzyk gotówki która przywróciła płynność finansową naszej firmie.

Mam pełną świadomość tego, że maksimum korzyści płynących z tej usługi to efekt dobrej współpracy z faktorem oraz mądrego wykorzystania narzędzia jakim jest faktoring – konkluduje przedsiębiorca.

W celu uzyskania szczegółowych inforamcji zapraszamy do przesłania Formularza kontaktowego, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.


brak
 

Wdrażanie rozwiązań poprawiających płynność finansową przedsiębiorstw: faktoring, zarządzanie należnościami, weryfikacja odbiorcy, przejęcie ryzyka

Polska