Finał trzeciej edycji konkursu PZPTS

Finał trzeciej edycji konkursu…

11 grudnia br. odbył się finał trzeciej edycji konkursu Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych na najlepszą pracę dyplomową z zakresu tworzyw sztucznych. W tym roku to Politechnika Poznańska gościła finalistów.

Zwycięzcami trzeciej  edycji konkursu PZPTS zostały dwie  prace: inż. Sylwestra Szymańskiego: "Projekt oraz opracowanie technologii wytwarzania siedzenia jednoosobowego pojazdu elektrycznego" napisana na  Politechnice Poznańskiej oraz praca mgr inż. Agnieszki Sulowskiej: "Synteza i charakterystyka poliestrouretanów, otrzymanych z biodegradowalnych polioli i alifatycznych diizocyjanianów, mających zastosowanie w inżynierii tkankowej" napisana na Politechnice Gdańskiej. Laureaci otrzymali nagrody pieniężne w wysokości 3000 zł. Rada Konkursu w trakcie obrad finałowych  zdecydowała  także o przyznaniu wyróżnienia dla  pracy magisterskiej  Michała Wrzecionka: "Synteza i wytwarzanie nanowłóknin z poli(bursztynianu glicerolu)" z  Politechniki Warszawskiej. Trzej finaliści zostali uhonorowani dyplomami.

Celem konkursu jest promowanie nowatorskich technologii i organizacji procesu przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz upowszechnienie wiedzy na ich temat.

Do tegorocznej edycji konkursu Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych zgłoszonych zostało 14 prac. Rada konkursu wyłoniła natomiast do ścisłego finału trzy prace.

W skład tegorocznej Rady konkursowej weszli: dr Maria Obłój - Muzaj - Instytut Chemii Przemysłowej, dr inż. Krzysztof Bajer i dr Aneta Raszkowska-Kaczor z Instytutu IMPiB, dr Elżbieta Świętek - Circular Packaging Design, Krzysztof Pieńkowski - ATT Polymers oraz dr inż. Tadeusz Nowicki - PZPTS oraz Grupa Ergis

- Chciałbym przede wszystkim pogratulować zwycięzcom tegorocznego konkursu PZPTS. Konkurs utrzymuje swój wysoki poziom, czego dowodem były tegoroczne prace finalistów. Jesteśmy dumni, że branża przetwórstwa tworzyw sztucznych owocnie kontynuuje współpracę z młodymi ludźmi i mamy nadzieję, że także kolejne edycje będą cieszyły się jeszcze większym zainteresowaniem wśród utalentowanych absolwentów - powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych, Prezes Grupy Ergis.

Pierwsza edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu tworzyw została zorganizowana przez Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych w 2016 roku. Celem całego przedsięwzięcia jest promocja wśród młodzieży akademickiej tematów związanych z tworzywami sztucznymi i zachęcenie młodych ludzi do kształcenia się w tym kierunku. Finał pierwszej edycji konkursu miał miejsce na Politechnice Warszawskiej, natomiast drugiej edycji na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

Źródło: PZPTS
Reportaże

Forum

Tipen1

Wytłaczarka HDPE, przegrzewa. 2019-07-25

Yellow

Problem z plastyfikacją PS 2019-07-14

Yellow

Docisk agregatu w maszynach hydraulicznych Engel. 2019-06-28

Yellow

Wtryskiwanie PPS 2019-06-26

Opelman

Białe smugi blisko punktu wtrysku PA 66+30GF 2019-06-26