Firma Ampacet uzyskała certyfikat Cotrep

Firma Ampacet uzyskała certyfikat…

Ampacet, globalny lider w produkcji koncentratów, uzyskał certyfikat Cotrep dla swojego przejrzystego dla bliskiej podczerwieni czarnego koncentratu Rec-Nir-Black PE 302 (1900302-E), przeznaczonego do stosowania w produkcji sztywnych opakowań polipropylenowych.

W roku 2019 firma Ampacet uzyskała certyfikat Cotrep dla koncentratów Rec-Nir-Black 1900302-EA i 4900147-E.

Zgodnie z protokołami Cotrep, dwie firmy zajmujące się rozwiązaniami z zakresu recyklingu, Pellenc ST i Tomra, przeprowadziły skuteczne badania sortowania za pomocą bliskiej podczerwieni na czarnych tacach z polipropylenu, zawierających 6% koncentratu Rec-Nir-Black PE 302.  Badania wykazały, że to sztywne opakowanie zawierające do 6% koncentratu Ampacet Rec-Nir-Black PE 302 może zostać wykryte za pomocą skanowania z użyciem bliskiej podczerwieni i może zostać wprowadzone do cyklu przetwarzania polipropylenu z taką samą skutecznością skanowania (pod względem jakości i procentowego wykrycia), co inne stosowane w gospodarstwach domowych materiały opakowaniowe z polipropylenu. Koncentrat Ampacet Rec-Nir-Black PE 302 (1900302-E) jest również przejrzysty dla bliskiej podczerwieni na sztywnych opakowaniach polietylenowych, przeznaczonych do ponownego wprowadzenia do strumienia recyklingu polietylenu.

rec-nir-black-cotrep-certification-1

- Koncentraty Rec-Nir-Black firmy Ampacet umożliwiają firmom stosowanie czarnych opakowań na rynku francuskim bez konieczności ponoszenia podatku malus (10% w 2020 roku), naliczanego dodatkowo do podatku ekologicznego (Ecotax), jak podała francuska firma CITEO. Koncentraty Rec-Nir-Black firmy Ampacet znacznie zwiększają przydatność do recyklingu czarnych odpadów plastikowych i wspomagają gospodarkę obiegową - powiedział Philippe Hugelé, strategiczny dyrektor ds. technologii formowania firmy Ampacet.

Misją firmy Ampacet w ramach strategii zrównoważonych rozwiązań R3 (R3 Sustainable Solutions) jest opracowywanie nowych i innowacyjnych produktów, które pomagają chronić nasze środowisko. Koncentrat Rec-Nir-Black otrzymał nagrodę w kategorii ''Product Technology Innovation of the Year'' (''Największa innowacja roku w zakresie technologii produktów'') w konkursie Plastics Recycling Awards Europe 2019.

rec-nir-black-cotrep-certification-2

Większość czarnych opakowań zawiera sadzę węglową, czyli najczęściej stosowany czarny pigment, uniemożliwiając ich sortowanie przez zakłady zajmujące się recyklingiem. Sadza węglowa pochłania znaczną część widma ultrafioletowego i podczerwonego, uniemożliwiając odbicie podczerwieni z powrotem do czujnika, tym samym blokując rozpoznawanie typu tworzywa poprzez skanowanie za pomocą bliskiej podczerwieni. Czarne opakowania plastikowe w większości mogą jedynie trafiać na wysypiska śmieci lub być stosowane do odzysku energii. Opakowania wyprodukowane z użyciem przejrzystych dla bliskiej podczerwieni czarnych koncentratów Ampacet mogą być skanowane z użyciem technologii bliskiej podczerwieni na potrzeby automatycznego sortowania w zakładach zajmujących się recyklingiem. Technologia ta pozwala na ponowne wykorzystanie i poddawanie recyklingowi czarnych opakowań i pozwala zakładom recyklingowym przetwarzać takie odpady.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować się z nami pod adresem marketing.europe@ampacet.com

Cotrep jest komitetem technicznym, zajmującym się recyklingiem opakowań z tworzyw sztucznych we Francji, powołanym przez firmy Citeo, Elipso i Valorplast.