Firma Bibby Factors zmienia nazwę

Firma Bibby Factors zmienia… Współpracująca z branżą tworzyw sztucznych firma Bibby Factors Polska zmienia swoją nazwę.

Od początku miesiąca Bibby Factors Polska to Bibby Financial Services. - Zmiana nazwy jest wynikiem dostosowania do standardów globalnych Grupy Bibby Financial Services, której częścią jesteśmy. Ponadto zmiana nazwy jest także wynikiem szybkiego rozwoju firmy w Polsce. Dla przykładu w drugim kwartale ubiegłego roku obroty firmy sięgnęły 260 mln zł, a w tym roku za ten sam okres było to już 378 mln zł - tłumaczy Krzysztof Kuniewicz, dyrektor generalny firmy.

Bibby Financial Services to sieć przedsiębiorstw o międzynarodowym zasięgu. Specjalizują się one m.in. w usługach faktoringu. Na polskim rynku Bibby obecne jest od sześciu lat. W gronie podmiotów, z którymi współpracuje znajduje się pokaźna ilość firm działających w branży tworzyw sztucznych.

Siedziba Bibby Financial Service

Faktoring polega na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw, należnych im od odbiorców z tytułu dostaw towarów lub usług i jest połączony z finansowaniem klientów. Faktorzy zapewniają przedsiębiorstwom środki finansowe pod nieuregulowane faktury. Często bywa tak, że po sprzedaży towaru firma musi wypełnić obowiązek zapłacenia podatków - dochód z faktury został już bowiem formalnie zrealizowany. Jednak pieniądze od kontrahenta jeszcze nie wpłynęły. I wtedy właśnie pojawia się faktor. Firmy korzystające z faktoringu uzyskują finansowanie, dzięki czemu mogą spłacać swoje zobowiązania.

Faktoring jest usługą zdobywającą w Polsce coraz większą popularność. Z informacji przedstawionych niedawno przez Polski Związek Faktorów, który zrzesza 12 największych instytucji faktoringowych w Polsce - w tym Bibby Financial Services - wynika że ich obroty wyniosły w pierwszym półroczu tego roku 16,1 miliardów złotych. O skali popularności faktoringu świadczy fakt, że był to wzrost w stosunku do analogicznego okresu z roku ubiegłego aż o 104 proc.

Więcej informacji o faktoringu na stronie.

Czytaj więcej:
Finanse 137