Firma Dopak na Targach Plastpol


Goście kieleckich targów, których zainteresują rozdmuchiwarki będą mogli zapoznać się z urządzeniami, dzięki którym w zależności od typu maszyny mogą być produkowane butelki i pojemniki o objętości 3 - 20 tys. ml, na pojedynczych lub wielokrotnych formach i wydajności 200 - 3000 sztuk na godzinę. Są to rozdmuchiwarki jedno lub dwustacyjne w serii BM oraz BA. Ich producentem jest firma Bekum.

Rozdmuchiwarki, o których mowa znane są z krótkiego czas potrzebnego do osiągnięcia suchego cyklu, oddzielnej stacji chłodzącej podnoszącej wydajność poprzez redukcję czasu chłodzenia, wysokiego bezpieczeństwa produkcji dzięki wstępnej kontroli oraz usuwaniu wadliwych wyrobów za pomocą trzpieni wydmuchowych.

Ponadto cechuje je automatyczne usuwanie odpadów w stacji obróbki końcowej, możliwość przezbrojenia stacji kalibracji i stacji wydmuchiwania z pojedynczych do wielokrotnych produktów, równoległa praca stacji wydmuchiwania, chłodzenia, sztancowania i transferu, a także możliwość produkcji opakowań o ściankach wielowarstwowych, od dwóch do siedmiu. Produkcja odbywa się za pomocą rozdmuchu lub koekstruzji.

Butelczarka Bekum


Wreszcie jeśli chodzi o ofertę związaną z wytłaczarkami Coperion, to są one przeznaczone do zapewnienia ciągłości produkcji granulatów z tworzyw sztucznych (poliolefiny, tworzywa techniczne, masy kablowe, PVC), materiałów za pomocą reakcyjnych procesów chemicznych, koncentratów barwiących, lakierów proszkowych oraz produktów spożywczych.

Typowe modele wytłaczarek Coperion, to: ZSK MEGAcompounder, ZSK MEGAvolume, ZSK 18.MEGAlab oraz STS. Szczególną uwagę można zwrócić uwagę na ten ostatni typ. Jest przeznaczony dla przetwórców wytwarzających mniejsze lub średnie ilości przy maksymalnie 600 obrotach na minutę.

Warto też przypomnieć, że podczas ubiegłorocznych Targów w Kielcach Dopak otrzymał medal Targów PLASTPOL za prezentację technologii wtrysku z wodą wyrobów wielokomponentowych (Krauss-Maffei, PME).


Maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych
 

Maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Polska, 54-614 Wrocław, Sokalska 2