Firma Teknor Apex na globalnym rynku tworzyw sztucznych

Firma Teknor Apex na globalnym rynku tworzyw sztucznych
Amerykański koncern Teknor Apex zakłada europejską firmę, obejmującą całość działalności w branży tworzyw sztucznych i jednocześnie nakreśla plany swojego dalszego rozwoju.

Teknor Apex Company założył firmę Teknor Apex UK Holding Ltd. jako spółkę holdingową dla swoich oddziałów tworzyw sztucznych na specjalne zamówienie w Europie i utworzyła pierwszy z tych oddziałów, Teknor Apex UK Ltd., do obsługi klientów we wszystkich krajach tego regionu. Na kieleckich targach Plastpol 2008 firmę reprezentuje IMCD Polska, która została wybrana na dystrybutora inżynieryjnych tworzyw termoplastycznych wytwarzanych przez Teknor Apex.

- Utworzenie Teknor Apex UK jest najnowszym krokiem Teknor Apex w szeroko zakrojonym programie rozszerzania działalności międzynarodowej i dywersyfikacji -- przyznaje Bertram M. Lederer, wiceprezes zarządzający spółki -matki.

Teknor Apex UK rozpocznie wytwarzanie małych partii elastomerów termoplastycznych (TPE) w pierwszej połowie tego roku, poczynając od linii tworzyw sztucznych w zakładzie Teknor Apex w Oldbury w Wielkiej Brytanii, który już obecnie jest wykorzystywany do produkcji inżynieryjnych tworzyw termoplastycznych (ETP). Rozpoczął się również program rozszerzenia przedstawicielstw firmy poprzez sieć przedstawicieli, która ma objąć całą Europę.

Siedzibą Teknor Apex UK jest miasto Oldbury, a na jej czele stoi dyrektor zarządzający Simon Hubbard. Będzie on nadzorował całość działalności Teknor Apex w Europie, w tym produkcję winyli, polietylenów, polibutylenów i innych tworzyw na specjalne zamówienie. Dział ETP znany był dotychczas jako Chem Polymer; nazwa ta wyjdzie z użycia, ale zachowany zostanie dobrze znane nazwy handlowe ETP, takie jak Chemlon i Beetle.

- Teknor Apex ma zamiar pozostać w Europie na długie lata. W tym celu utworzył nową organizację w celu realizacji programu ekspansji, który obejmie nowe zdolności produkcyjne, kompleksową obsługę sprzedaży i wsparcie techniczne, jak również prawdopodobnie przejęcia strategiczne - dodaje Lederer. - Zmierzamy doprowadzić do tego, aby marka Teknor Apex była równie znana w Europie, tak jak od dawna znana jest w Stanach Zjednoczonych, a w coraz większym stopniu, również w Azji i Ameryce Łacińskiej.

Inne inicjatywy Teknor Apex w ostatnich latach obejmują przejęcie Singapore Polymer Corporation i Chem Polymer oraz założenie Teknor Apex Suzhou, zbudowanej od podstaw fabryki w Chinach.

- Teknor Apex UK zapewni klientom cenne połączenie lokalnej obsługi dostosowanej do ich potrzeb z globalnym potencjałem - ocenia Hubbard. - Jesteśmy i zawsze byliśmy wytwórcą tworzyw sztucznych na specjalne zamówienia, blisko współpracującym ze swoimi klientami, a teraz mamy do dyspozycji środki techniczne, produkcyjne i marketingowe na trzech kontynentach. Jedną z zalet tej sytuacji jest fakt, że firma o zasięgu globalnym z Niemiec czy Włoch może liczyć na dostawę przez nas identycznych składników w dowolnym miejscu świata.