Flexpol wprowadza strategię środowiskową

Działająca na rynku opakowaniowym firma Flexpol wprowadza specjalną strategię działań na rzecz ochrony środowiska. Obejmuje ona funkcjonowanie spółki w latach 2008 - 2015.

Firma Flexpol wchodzi w skład Grupy Supravis. Jest absolutnym liderem na polskim rynku polipropylenowej folii BOPP, w produkcji której ma już 12 - letnie doświadczenie. Produkt wytwarzany przez Flexpol nosi nazwę Bifol i obejmuje folie transparentne, białe, perlisto białe i metalizowane. Folia tego typu jest wykorzystywana do produkcji szerokiej gamy nowoczesnych opakowań giętkich, które niemal całkowicie zastąpiły tradycyjne opakowania papierowe.

- Firma Flexpol postrzega ochronę bogactw naturalnych jako bardzo ważny i godny troski aspekt swojej działalności. Głównym założeniem strategii jest prowadzenie działań w zakresie ochrony środowiska w skali odpowiedniej do działań przedsiębiorstwa. Wyznaczanie i monitorowanie aspektów środowiskowych nie wynika tylko z konieczności spełnienia wymagań prawa, ale również z chęci zintegrowania aspektów środowiskowych z polityką biznesową firmy i ciągłego doskonalenia w dziedzinie ochrony środowiska - informują przedstawiciele spółki.

W celu podkreślenia ważności ochrony środowiska przedsiębiorstwo rozpoczęło już wdrażanie systemu zarządzania ochroną środowiska według wymagań normy ISO 14001. Flexpol prowadzi też efektywną gospodarkę odpadami, a co za tym idzie dokonuje recyklingu odpadów poprodukcyjnych we własnym zakresie i wykorzystuje ponownie do produkcji wyrobów. Przekazuje również odpady niebezpieczne do wyspecjalizowanych firm zajmujących się unieszkodliwianiem i odzyskiem odpadów.

Wszystko to sprawia, że przedsiębiorstwo ściśle łączy wizję ochrony środowiska z wizją własnego rozwoju. Wszystkie prowadzone inwestycje i modernizacje mają uwzględniać działania proekologiczne.


Główne działania na rzecz ochrony środowiska zostały zapisane w konkretnych punktach. Obejmują one wspomniane wdrażanie systemu zarządzania ochroną środowiska wg wymagań normy ISO 14001 i jego ciągłe doskonalenie. Zakładają też pełną identyfikacja pośrednich i bezpośrednich aspektów środowiskowych.

Ważnym założeniem strategii jest ochrona zasobów naturalnych, poprzez zmniejszenie ich zużycia. Chodzi tu o redukcję zużycia wody poprzez modernizację systemu chłodzenia i wprowadzenie obiegu zamkniętego, a także zakup energooszczędnych i długowiecznych źródeł światła.

Wskazano tez na potrzebę poprawy gospodarowania odpadami.

Jeśli chodzi o przyszłe inwestycje proekologiczne, to dokonany zostanie zakup nowych maszyn, a także modernizacja istniejących w celu zmniejszenia ich wpływu na środowisko. Nastąpi także wdrożenie do produkcji nowych produktów przyjaznych dla środowiska oraz kontrolowana będzie emisja rozmaitych środków do środowiska.

Strategia zakłada też edukację pracowników, dostawców i podwykonawców o działaniach związanych z ochroną środowiska oraz promowanie pracowników aktywnie przyczyniających się do osiągania celów założonych w omawianym dokumencie.

- Wdrożenie strategii przełoży się na efekty prowadzonej działalności w postaci ciągłego ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, precyzyjnego identyfikowania aspektów środowiskowych, źródeł ich powstawania i generowanego wpływu na elementy środowiska naturalnego, spełnienia coraz wyższych wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska, wykorzystania czystych technologii, zapobiegania powstaniu lub redukowania ilości wytwarzanych odpadów. Ponadto wprowadzone zostaną mechanizmy kontrolne, które zapewniają większą wiarygodność środowiskową przedsiębiorstwa - dodają przedstawiciele spółki Flexpol.

Czytaj więcej: Ekologia 243

brak
 

Jesteśmy producentem folii polipropylenowych. Zajmujemy się produkcją foli CAST oraz BIFOL w grubościach od 20 mikron, w wybranych przez klienta szerokościach

Polska