Foliowych torebek nie trzeba się bać, bo nie szkodzą środowisku


Dlaczego plastikowe torebki stały się celem ataku?

Chociaż na świecie wykorzystuje się miliardy plastikowych torebek, to jednak ich niewielka waga oraz objętość skutkują tym, iż niektóre z nierozważnie wyrzuconych reklamówek nieuchronnie zostaną porwane przez wiatr i znajdą się w środowisku naturalnym. Ponieważ torebki zaczepione o drzewa i krzewy są bardzo widoczne, więc powstała teoria, iż to właśnie one w znaczący sposób przyczyniają się do powstania problemu globalnego zaśmiecenia. Pojawiły się również liczne zarzuty, iż plastikowe reklamówki stanowią ogromną część odpadów składowanych na wysypiskach. Twierdzi się też, iż są szkodliwe dla środowiska, ponieważ nie ulegają biodegradacji oraz, co pozostaje w sprzeczności ze wcześniejszym stwierdzeniem, w końcu ulegną rozpadowi i zanieczyszczą glebę oraz źródła wody.

Zarzutów tych nie potwierdzają żadne badania naukowe, jednak wiele osób skorzystało z okazji i przy pomocy tych twierdzeń wpływa na opinię publiczną i nawołuje do wprowadzenia różnorodnych zakazów związanych z używaniem plastikowych torebek.

foliowe torebki na wysypisku śmieci


Plastikowe torebki nie zwiększają problemu zaśmiecania środowiska
Kolejny zarzut polega na tym, że chociaż pierwotnie twierdzono, iż plastikowe torebki przyczyniają się do zaostrzenia problemu śmieci, to jednak w rzeczywistości stanowią one mniej niż 1 proc. wszystkich odpadów. W związku tym zakaz lub opodatkowanie plastikowych torebek nie wpłynie na problem zaśmiecania środowiska.

Aby poprawić tę sytuację warto umieszczać na torebkach hasła promujące ponowne wykorzystanie oraz recykling torebek z tworzyw sztucznych. Kilka sieci supermarketów już podchwyciło ten pomysł. Ponadto niektórzy sprzedawcy umieszczają na terenie sklepu duże pojemniki do recyklingu, do których można wrzucić niepotrzebne torebki.

Byłoby dobrze, gdyby branża opracowała większą liczbę sposobów ponownego długofalowego wykorzystania niepotrzebnych torebek, np. do produkcji ławek, pachołków i słupków drogowych oraz materiałów budowlanych. Warto też zdać sobie sprawę z tego, że prawie każda plastikowa torebka jest przynoszona do domu wraz z zakupami, a nie wyrzucana na ulicy. Głównymi elementami śmieci, zalegających na ulicach są opakowania od fast foodów, butelki oraz puszki po napojach, a także śmieci związane z paleniem papierosów.