Formet na sprzedaż

Formet na sprzedaż
Rozpoczyna się kolejne podejście do prywatyzacji spółki Formet.

O bydgoskim producencie form pisaliśmy kilka dni temu. Sytuacja spółki jest bardzo trudna, czego potwierdzeniem fakt, że znalazła się w stanie likwidacji. Tymczasem Ministerstwo Skarbu Państwa, które posiada 100 proc. udziałów Formetu, ogłosiło wezwanie do wzięcia udziału w aukcji w sprawie zbycia akcji Formetu. To już trzecia próba sprzedania przedsiębiorstwa. Pierwsze dwie przed kilkoma laty nie dały rezultatu.

Oferta sprzedaży dotyczy 680 tys. akcji o wartości nominalnej 10 złotych każda, stanowiących 85 proc. kapitału zakładowego. Cena wywoławcza pakietu 680 tys. akcji wynosi 4, 31 mln zł. Cena wywoławcza za jedną akcję to 6,34 zł.

Trudno jednak spodziewać się, że Formet zostanie jeszcze uratowany. W firmie nie ma prezesa - został odwołany. Jest za to likwidator. 1 stycznia 2013 roku rozpocznie się likwidacja majątku zakładu. Załoga, która nie chce pogodzić się z obecnym stanem rzeczy, powołała już komitet protestacyjny. Przeprowadzi referendum. Będzie pytanie: „Czy jesteś za likwidacją Formetu czy chcesz pracować?”

Czytaj więcej: Prywatyzacje 27 Rynek 876


Waldek
Waldek
*.69.29.135

Wysłany: 2012-09-13 20:59:45

Każdy zakład państwowy zniszczy sektor prywatny poprzez korupcję.