Forum Recy-Plast po raz trzeci

Forum Recy-Plast po raz trzeci
Trzecia edycja warsztatów Recy-Plast odbyła się w dn. 16-17 czerwca br. w Serocku. Wydarzenie zgromadziło 40 osób, w większości reprezentujących recyklerów odpadów tworzyw sztucznych.

Uczestnicy spotkania podjęli dyskusję na szereg tematów istotnych dla branży. Rozmawiano między innymi o nowościach w branży tworzyw, o kwestiach związanych z odpadami, o planowanych mechanizmach wsparcia dla recyklerów i in.

Głównym celem uczestników spotkania było podjęcie działań zmierzających do integracji branży. W otwartym głosowaniu zgromadzeni postanowili powołać własną organizację pracodawców. Podpisali także tzw. deklarację serocką, w której sygnatariusze zadeklarowali chęć aktywnego i odpowiedzialnego uczestniczenia w pracach scaleniowych branży.

Ponadto uczestnicy zobowiązali się do promowania inicjatywy wśród innych recyklerów. Powołano także grupę roboczą, w której skład weszli: Zbigniew Trejderowski (Conkret), Leszek Kuta (K&K Recykling System), Piotr Wierzbiński (First Recycling), Grzegorz Sobański (Zaptech), Rafał Jankowski (Ventus) oraz Grzegorz P. Rękawek (Fundacja PlasticsEurope Polska). Zadaniem grupy roboczej jest dalsze prowadzenie prac organizacyjnych zmierzających do powołania organizacji branżowej.