Francuski sektor przetwórstwa tworzyw sztucznych przed targami K

Francuski sektor przetwórstwa… Zbliżają się targi K 2007 w niemieckim Düsseldorfie. Nie zabraknie w nim również francuskich przedsiębiorstw działających w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych.

W tegorocznych targach K, które zaplanowano od 24 do 31 października weźmie udział około 50 przedsiębiorstw z Francji. Dla porównania nasz kraj reprezentować będzie 11 firm. Łącznie w Düsseldorfie zjawi się blisko 2,9 tys. wystawców.

Pawilon francuski o powierzchni około 700 mkw. zostanie zorganizowany przez UBIFRANCE, Agencję ds. Międzynarodowego Rozwoju Przedsiębiorstw, przy współudziale klastra PLASTIPOLIS, europejskiej platformy przetwórstwa tworzyw sztucznych PEP oraz Plastics Vallée.

Jakość francuskiego przetwórstwa tworzyw sztucznych wynika ze struktury tej branży we Francji, która poprzez zdolność do generowania znacznej wartości dodanej i nastawieniu na usługi jest w stanie sprostać konkurencji krajów o niskich kosztach wytwarzania.

Poza sektorami o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, takich jak branża opakowań (zwłaszcza produkcji systemów zamknięć, kapsli, korków i osłonek na korki) oraz produkcji części dla przemysłu samochodowego i lotniczego, firmy zgromadzone pod egidą Ubifrance będą starały się zaprezentować całą różnorodność know-how jaką dysponuje branża przetwórstwa tworzyw sztucznych we Francji.

targi K


- Francja dysponuje dużymi atutami w tej dziedzinie. Obroty za ubiegły rok osiągnęły blisko 30 miliardów euro. Francuskie przetwórstwo tworzyw sztucznych, zajmujące drugą pozycję w Europie, po Niemczech, skupia 3,8 tys. przedsiębiorstw i zatrudnia łącznie około 156 tys. pracowników. Jego eksport osiąga wartości blisko 7 miliardów euro. W dodatku w ostatnim czasie wzrósł ostatnio o kolejne 8 proc. Z kolei import szacowany jest na 9 miliardów euro. W ostatnim czasie podniósł się o 7,2 proc. - wylicza Ewa Zielińska z serwisu prasowego UBIFRANCE, Misji Ekonomicznej Ambasady Francji.

Omawiając francuski rynek przetwórstwa tworzyw sztucznych warto podkreślić, że Klaster PLASTIPOLIS, współorganizator Pawilonu Francuskiego, reprezentuje jedną trzecią potencjału tej branży na terenie Francji.

Jako jedyny klaster francuskiego przetwórstwa tworzyw sztucznych zrzesza on wszelkiego typu podmioty, czyli 20 ośrodków badawczo-rozwojowych, 15 ośrodków szkoleniowych, ponad 120 przedsiębiorstw. PLASTIPOLIS rozwija obecnie sieć powiązań i współpracy z licznymi tego typu strukturami francuskimi, europejskimi i międzynarodowymi.

Klastry - centra doskonałości - są nowym instrumentem francuskiej polityki przemysłowej. Dysponują potencjałem zapewniającym obecność na arenie międzynarodowej i przyczyniają się do wzmocnienia konkurencyjności gospodarki kładąc szczególny nacisk na innowacyjność oraz działalność badawczo-rozwojową.

Czytaj więcej:
Rynek 1101
Targi 1280