Gaz i wytłaczanie tworzyw

Gaz i wytłaczanie tworzyw…
Firma Linde Gaz opracowała nowe technologie gazowe stosowane w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Przykładem są rozwiązania stosowane przy wytłaczaniu tworzyw.

W rozwiązaniach dotyczących spieniania mikrokomórkowego jako środka spieniającego używa się azotu lub dwutlenku węgla. Wtrysk tworzywa odbywa się tu z jednoczesnym dozowaniem gazu pod ciśnieniem dochodzącym do 500 bar. Wysokie ciśnienie i temperatura powodują, że gaz z tworzywem tworzą jednorodną mieszankę. Gwałtowne odprężenie układu prowadzi natomiast do sytuacji, w której możliwe staje się otrzymanie detalu o strukturze porowatej w całej jego objętości i w dodatku z litą powierzchnią zewnętrzną. Pory są tu bardzo drobne, a detal staje się lżejszy od litego.

Istotnym procesem, któremu firma poświęciła sporo miejsca jest także chłodzenie wewnętrzne podczas wytłaczania. W tym obszarze przykładowe wytłaczanie rur grubościennych oraz profili wielokomorowych wymaga wydajnego układu chłodzenia, który zapewnia odbiór ciepła z wnętrza wytłaczanych detali. Krótkie i nierównomierne chłodzenie powoduje z kolei wypaczanie się detali, obniża ich jakość i pogarsza powtarzalność wymiarową. Układ chłodzenia o zbyt małej wydajności zmniejsza wydajność linii produkcyjnej. Proces chłodzenia wewnętrznego opracowany przez Linde jest rozwiązaniem wspomagającym standardowe chłodzenie wodne. Odbiera ciepło z wewnętrznych ścian wytłaczanych detali, a standardowe chłodzenie wodne z zewnętrznych ścian. Chłodząc w ten sposób detal można zwiększyć wydajność linii produkcyjnej zachować tę samą długość układu chłodzenia oraz poprawić jakość detalu poprzez eliminację jakichkolwiek wypaczeń.

Aspektem wymagającym zaangażowania jest także spienianie przy wytłaczaniu. W tej materii coraz bardziej popularne staje się stosowanie azotu i dwutlenku węgla jako fizycznych środków spieniających, niepalnych i przyjaznych dla środowiska. Pozwala to uzyskać większy stopień spieniania. Umożliwia też wykonanie lżejszych produktów, co przynosi niższe zużycie surowca. Dozowanie gazu do wytłaczarki powinno być bardzo dokładne i stabilne przez cały okres produkcji.

Czytaj więcej: Technologie 517