Gazy techniczne w przetwórstwie tworzyw

Gazy techniczne w przetwórstwie…
Firma Linde opracowała i wprowadziła na rynek szereg technologii gazowych stosowanych w przetwórstwie tworzyw sztucznych.

Korzyści stosowania gazów technicznych w przetwórstwie tworzyw sztucznych widać w kilku przykładach aktywności przetwórczej, np. przy wtrysku tworzyw z gazem, chłodzeniu wewnętrznym podczas wtrysku z gazem oraz chłodzeniu miejscowym form.

W przypadku wtrysku tworzyw z gazem w detalach z tworzyw sztucznych o przekroju zbliżonym do rurowego można zastapić lity rdzeń pustą przestrzenią. Uzyskuje się ją wprowadzając do płynnego tworzywa znajdującego się w formie gazowy azot pod ciśnieniem. W ten sposób można zmniejszyć masę detalu, poprawić jego jakość oraz zwiększyć wydajność produkcji. Oszczędność materiału oraz skrócenie jednostkowego cyklu produkcji umożliwia obniżenie kosztów produkcji.

Zasadniczym problemem procesu wtrysku z gazem jest zazwyczaj sprężenie azotu do wymaganego wysokiego ciśnienia w sposób ekonomiczny i gwarantujący zachowanie czystości. I akurat w tym celu Linde wprowadziło opatentowany system DESY 300/100, którego zastosowanie eliminuje powyższy problem.

Nowością jest też sposób w jaki firma radzi sobie z procesem chłodzenia wewnętrznego podczas wtrysku z gazem. Oto bowiem w takim procesie wtrysku z gazem z wykorzystaniem azotu można jeszcze skuteczniej odbierać ciepło z wnętrza detalu, stosując chłodzenie wewnętrzne. Sprężony azot przepływa tu przez wnętrze produktu, odbierając ciepło z jego ścianek wewnętrznych. W ten sposób można skrócić cykl produkcyjny o ok. 30 proc. oraz poprawić dokładność wymiarową i jakość detalu. Chłodzenie wewnętrzne można stosować wszędzie tam, gdzie kształt przestrzeni wewnątrz elementu jest zbliżony do rurowego. Firma poleca moduł zmiany kierunku przepływu gazu do sterowania przepływem azotu w chłodzeniu wewnętrznym. To zaś umożłiwia wykorzystanie azotu stosowanego w standardowym procesie wtrysku tworzywa z gazem.

Jeśli chodzi natomiast o chłodzenie miejscowe form, to właściwy odbiór ciepła w procesie wtrysku ma ogromny wpływ na jakość detalu i długość cyklu. Opracowany przez Linde system chłodzenia miejscowego form ciekłym dwutlenkiem węgla umożliwia odbiór ciepła z trudnych w dostępie miejsc form i jest rozwiązaniem wspomagającym standardowe chłodzenie wodne. Stosując chłodzenie miejscowe form można skrócić cykl produkcyjny o ok. 60 proc. i poprawić jakość detalu. Rozwiązanie to może być zastosowane w istniejących lub dopiero projektowanych formach.

Czytaj więcej: Technologie 515Reportaże

Forum

Sieah123

Wtrysk PA6 GF 30 2020-05-21

Prismatic

Pvc Soft płynne - Produkcja mat barowych - ociekaczy. 2020-04-14

Uoop90

Roboty programy, ustawianie 2020-03-06

Piotrzawadzinski

Linia produkcyjna do rurek PE 2019-12-14

Plastpet

Problem z produkcjia tub do zniczy PP 2019-12-08