Giovanni Cassuti nowym przewodniczącym konsorcjum Corepla

Giovanni Cassuti nowym przewodniczącym…

Giovanni Cassuti został mianowany nowym przewodniczącym Corepla na najbliższe trzy lata. Cassuti, który przejmuje stery od Giorgio Quagliuolo, został wybrany przez nową Radę Dyrektorów konsorcjum podczas dorocznego spotkania w Mediolanie, w imieniu firm zajmujących się przetwórstwem tworzyw sztucznych.

Pochodzący z Vicenzy Cassuti odpowiada za jednostkę biznesową elastomerów w Versalis, spółce chemicznej Eni, gdzie odgrywa kluczową rolę w planie strategicznym firmy, zarządzając międzynarodową siecią sprzedaży, produkcją czterech europejskich zakładów, a także rozwojem spółki joint venture z Lotte Versalis w zakresie elastomerów w Korei Południowej. Po okresie spędzonym na badaniach uniwersyteckich był dyrektorem zarządzającym Dunastyr, spółki zależnej Polimeri Europa (obecnie Versalis) na Węgrzech. Po powrocie do firmy przejął zarządzanie jednostką biznesową polietylenu, a następnie także tą odpowiedzialną za elastomery.

Obecnie jest również członkiem Rady Dyrektorów IISRP (Międzynarodowego Instytutu Producentów Kauczuku Syntetycznego) oraz Rady Doradczej AEPW (Alliance to End Plastic Waste).

- Corepla reprezentuje pewien model w systemie recyklingu opakowań; łańcuch dostaw przynoszący dobre wyniki, funkcjonujący z myślą o przyszłości, która wykracza poza selektywną zbiórkę odpadów - stwierdził nowy przewodniczący - To 25-letnie dziedzictwo, na które składa się zaangażowanie w podnoszenie świadomości obywateli w zakresie właściwej selektywnej zbiórki opakowań, badań i innowacji. Swoje doświadczenie i umiejętności oddam do dyspozycji łańcucha dostaw, w celu promowania najlepszych praktyk i utrzymania dotychczasowych doskonałych wyników.

- Chciałbym podziękować ustępującej Radzie Dyrektorów za wspaniałą pracę, którą wykonała w tych skomplikowanych i czasami niepewnych latach - powiedział Giorgio Quagliuolo - Zostawiam nowemu przewodniczącemu dynamiczną strukturę, której udaje się podążać z duchem czasu, coraz bardziej integrując obywateli, instytucje i przedsiębiorstwa w kontekście koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym. Nadszedł czas na innowacje, poszukiwanie alternatywnych dróg i nowych inwestycji, które mogą doprowadzić łańcuch dostaw do nowych i niezwykłych rezultatów. To ważne wyzwania, które Giovanni Cassuti będzie w stanie podjąć, aby zapewnić ciągłość roli Corepla jako promotora zmian.