Globalny sukces Starlinger viscotec - 2 miliony ton mocy produkcyjnych dla recyklingu PET

Globalny sukces Starlinger…

Wiosna 2021 roku to kamień milowy w działalności firmy viscotec, oddziału austriackiego dostawcy maszyn Starlinger & Co GmbH; dzięki współpracy z klientami firma osiągnęła właśnie imponujący poziom wskaźnika mocy produkcyjnych dla recyklingu PET, wynoszący 2 miliony ton, w systemach viscotec działających na całym świecie. 

Wystarczy przyjrzeć się ilościom odpadów opakowaniowych poddawanych recyklingowi w Europie, aby zdać sobie sprawę ze skali tego przedsięwzięcia. Szacuje się, że w Unii Europejskiej powstaje rocznie 4,3 miliona ton odpadów opakowaniowych PET, a około połowa z nich jest faktycznie sortowana w celu poddania recyklingowi. Dzięki rozwiązaniom do recyklingu dostarczanym przez firmę Starlinger viscotec możliwe jest przetworzenie prawie całej ilości zebranych i posortowanych odpadów opakowaniowych PET w Unii Europejskiej w celu wytworzenia recyklatu.

Zaangażowanie na rzecz recyklingu odpadów

Starlinger viscotec specjalizuje się w liniach produkcyjnych do ekstruzji folii PET i instalacjach do recyklingu i uszlachetniania odpadów opakowaniowych PET, dla przemysłu spożywczego (do żywności i napojów). - Nasze rozwiązania umożliwiają recykling cennych surowców. Nasi partnerzy i klienci podzielają nasze przekonanie, że tworzywo PET może i musi być poddawane recyklingowi'- mówi Angelika Huemer, Dyrektor Zarządzająca Starlinger GmbH & Co. - Pojęcie ''recykling'' zawiera w sobie słowo ''CYKL''. Zamknięcie obiegu recyklingu opakowań jest dokładnie tym, co robią podmioty zajmujące się recyklingiem i producenci opakowań przy wykorzystaniu urządzeń Starlinger recoSTAR i viscoSTAR: produkują recyklat, który jest bezpieczny w kontakcie z żywnością. Po recyklingu, butelkę na napoje można ponownie przekształcić w butelkę na napoje.

W przypadku opakowań do żywności, tworzywo PET / rPET spełnia obecnie wymóg obiegu zamkniętego. Jednakże, butelka na napoje, która po recyklingu staje się, na przykład, elementem wykończenia wnętrza samochodu, stanowi tak zwany produkt wycofany z użycia (''end-of-life'') i w ten sposób wypada z obiegu recyklingu opakowań do żywności.

viscotec-closing-the-loop-in-pet-thermoform-recycling

Dlaczego recyklat PET (rPET)?

Materiał PET ma szczególne znaczenie: ma najwyższy wskaźnik recyklingu wśród tworzyw sztucznych i jest obecnie jedynym tworzywem pochodzącym z recyklingu, które zostało dopuszczone do kontaktu z żywnością w Unii Europejskiej. - Chcemy uświadamiać ludzi, że opakowania do żywności wykonane z PET to cenny surowiec. Stosowanie materiału rPET do produkcji opakowań w znacznym stopniu ogranicza emisję CO2. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że ślad węglowy butelek na napoje wykonanych z tworzywa rPET jest znacznie mniejszy niż butelek szklanych wielokrotnego użytku - podkreśla Julia Peherstorfer, odpowiedzialna za zrównoważony rozwój i marketing w firmie Starlinger viscotec.

Każdy konsument może wnieść swój wkład w rozwój recyklingu odpadów zbierając butelki po napojach i opakowania za pośrednictwem systemu zbiórki odpadów. To właśnie współpraca konsumentów umożliwia ponowne przetworzenie odpadów opakowaniowych PET w nowe opakowania do żywności wykonane z recyklatu PET( rPET).

productporfolio-viscotecproducts-1200x675px

Czytaj więcej:
Recykling 1025