Grant amerykańskiej agencji rządowej dla Dworów S.A.

Amerykańska Agencja Rozwoju i Handlu (U.S. Trade and Development Agency, US TDA), przyznała Firmie Chemicznej Dwory S.A. grant w kwocie 218.000 USD. Pieniądze przeznaczone zostaną na częściowe sfinansowanie opracowania studium wykonalności projektu zwiększenia produkcji styrenu i polistyrenów.

Jest to kolejny grant przyznany Dworom S.A. przez US TDA. Przed trzema laty Firma otrzymała od amerykańskiej agencji 320.000 USD.

Podpisanie umowy w sprawie grantu miało miejsce w Biurze Radcy Handlowego Ambasady USA. Dokument, w imieniu rządu Stanów Zjednoczonych, podpisał Attaché Handlowy David McNeill, Dwory S.A. reprezentował Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Zdzisław Ingielewicz.

- Grant ten ilustruje wieloletnie zaangażowanie US TDA we wspieranie rozwoju ekonomicznego w Polsce, a w Dworach S.A. w szczególności – powiedział w trakcie ceremonii podpisania umowy Ned Cabot, Dyrektor ds. Europy w US TDA. – Jest on kontynuacją sfinansowanego przez Agencję studium wykonalności projektu zwiększenia produkcji kauczuków syntetycznych. Dzisiaj podpisywany grant pozwoli Dworom S.A. uzyskać niezbędną wiedzę, która wspomoże wysiłki firmy w kierunku jej rozwoju.

Dwory S.A., będące jednym z największych producentów kauczuków syntetycznych i polistyrenu do spieniania w Europie, planują zwiększenie produkcji styrenu i tworzyw styrenowych (Owipianu®). Finansowane przez US TDA studium wykonalności uzasadni pod względem technicznym, ekonomicznym i marketingowym zwiększenie zdolności produkcyjnych styrenu, co pozwoli na wzrost sprzedaży tworzyw polistyrenowych i kauczuków syntetycznych.

Studium wykonalności projektu zwiększenia produkcji styrenu i polistyrenów przygotuje amerykańska firma Nexant Inc. z White Plains. Dwory S.A. i Nexant Inc. będą również współfinansowały przygotowanie studium, odpowiednio w wysokości 48 tys. USA i 23 tys. USD. Ma być ono gotowe do końca 2005 roku.

Amerykańska Agencja Rozwoju i Handlu wspomaga rozwój ekonomiczny i zaangażowanie gospodarcze Stanów Zjednoczonych w krajach o średnim dochodzie. Agencja finansuje różne formy pomocy technicznej, studia wykonalności projektów, szkolenia, wizyty orientacyjne i warsztaty biznesowe, które wspomagają rozwój nowoczesnej infrastruktury i otwartej wymiany handlowej. Fundusze pomocy zagranicznej oferowane przez US TDA dla wspierania polityki inwestycyjnej i decyzyjnej w krajach beneficjentach, kreują przyjazne środowisko dla wymiany handlowej, inwestycji i zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Wypełniając swoją misję, US TDA kładzie szczególny nacisk na te sektory gospodarki, które mogą skorzystać w sposób szczególny z eksportu towarów i usług z USA. Przez ostatnie 14 lat US TDA zainwestowała ponad 26 milionów USD w projekty przyczyniające się do rozwoju Polski.

Czytaj więcej: Nagrody 208