Grupa Azoty SA w nowym indeksie giełdowym

 Grupa Azoty SA w nowym indeksie giełdowym
Giełda Papierów Wartościowych od 23 września 2013 r. rozpoczyna publikację indeksu WIG30, który zastąpi docelowo indeks WIG20 - będą one publikowane równolegle do końca grudnia 2015 r.

W skład indeksu decyzją Zarządu GPW z dnia 8 sierpnia 2013 r. zakwalifikowana została również spółka Grupa Azoty SA, jako jedna z dwóch spółek reprezentujących branżę chemiczną w Indeksie. Wejście do podstawowego indeksu GPW to realizacja jednego z głównych założeń strategicznych.

- Start indeksu WIG30 i uczestnictwo Grupy Azoty w jego składzie to dla nas świetna wiadomość - skomentował Paweł Jarczewski, prezes Grupy Azoty. - To również dobra wiadomość dla naszych akcjonariuszy - wejście w skład WIG30 z pewnością jeszcze zwiększy obrót akcjami Grupy Azoty. W ten sposób już za kilka tygodni zostanie zrealizowane jedno z głównych naszych założeń strategicznych - notowanie w podstawowym indeksie GPW.

W ciągu pięciu lat na giełdzie (debiut 30 czerwca 2008 r.) Grupa Azoty, konsekwentnie realizując swoją wizję działalności, przeszła spektakularną drogę znacząco zwiększając swoją wartość oraz stając się konsolidatorem polskiego przemysłu nawozowo-chemicznego. Obecnie skupiamy się na dalszym powiększeniu Grupy i jej wzroście jakościowym poprzez rozwój organiczny, inwestycje proefektywnościowe, optymalizację kosztów i realizację synergii. Jednym słowem tworzymy polskiego narodowego czempiona chemicznego – dodał prezes Jarczewski.

Indeks WIG30 jest ustalany na podstawie wartości portfela akcji 30 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW. Wartość bazowa indeksu ustalona została na dzień 28 grudnia 2012 r. i wynosiła 2582,98 pkt.

WIG30 jest indeksem typu cenowego, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend. W indeksie WIG30 nie może uczestniczyć więcej niż 7 spółek z jednego sektora giełdowego, zaś udział jednej spółki jest ograniczany do 10 proc. w indeksie.

Czytaj więcej: Giełda 132 Chemikalia 188

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8