Grupa Azoty ZAK zabezpiecza dostawy gazów technicznych

Grupa Azoty ZAK zabezpiecza… Spółki Air Products oraz Grupa Azoty ZAK SA podpisały długoterminowy kontrakt na dostawy tlenu i azotu. Umowa została podpisana na okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 grudnia 2035 roku roku i stanowi przedłużenie współpracy pomiędzy firmami sięgającej 1997 roku. Szacunkowa wartość świadczeń wynikających z umowy wynosi 1,1 mld zł netto. Dzięki kontraktowi Air Products umacnia swoja pozycję jednego z wiodących dostawców gazów przemysłowych dla głównych gałęzi polskiego przemysłu.

W ramach kontraktu Air Products będzie realizować stałe dostawy gazowego tlenu i azotu do zakładu Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA, a także ciekłego tlenu i azotu do innych odbiorów w Polsce. Projekt będzie realizowany w oparciu o zmodernizowaną i unowocześnioną instalację Air Products o mocach produkcyjnych wynoszących ok. 2 tys. ton na dobę - jedną z największych tego typu w Polsce. Gazy przemysłowe, dostarczane przez Air Products, są wykorzystywane przez ZAK do produkcji amoniaku, alkoholi OXO oraz w procesach pomocniczych. Azot służy także jako zabezpieczenie instalacji produkcyjnych na terenie zakładu.

Ciekły azot, dzięki swoim unikalnym właściwościom (do których należy bardzo niska temperatura: -196 st. C), znajduje szereg zastosowań. Wykorzystuje się go m.in. do szybkiego zamrażania żywności, produkcji lodów i pakowania produktów spożywczych, np. chrupek lub napojów. Do istotnych zastosowań należą krioterapia, produkcja plastiku, obróbka metali czy produkcja sztucznego śniegu. Ciekły tlen stosuje się m.in. do zaopatrywania szpitali, uzdatniania ścieków, a także do natleniania wody w hodowlach ryb. Tlen wykorzystywany jest również do podnoszenia jakości i wydajności w procesach wytopu metali i szkła.

- Bardzo cenimy sobie długotrwałe relacje z naszymi klientami oparte na wzajemnym zaufaniu - powiedział Piotr Wieczorek, prezes zarządu i Vice President Europa Centralna w firmie Air Products. - Dotychczasowa udana współpraca z Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA zaowocowała podpisaniem nowej umowy i przedłużeniem dostaw gazów niezbędnych dla działalności naszego klienta. Instalacja w Kędzierzynie-Koźlu jest największą w regionie Europy Środkowej jednostką produkcyjną Air Products. Polska jest dla Air Products kluczowym rynkiem i planujemy tutaj dalsze inwestycje i wzrost.

- Wspólna umowa z tak dużym i sprawdzonym partnerem, jak Air Products stanowi gwarancję stabilności dostaw gazów przemysłowych na potrzeby działalności naszej kędzierzyńskiej spółki - powiedział uczestniczący w podpisaniu umowy Mariusz Bober, prezes zarządu Grupy Azoty.

- Dzięki podpisaniu umowy zostanie również zmodernizowana instalacja produkcyjna Air Products na terenie naszej firmy - powiedział Mateusz Gramza, prezes zarządu Grupy Azoty ZAK SA. - Jest to szczególnie istotne w sytuacji zużywania tak znaczących ilości gazów przemysłowych przez naszą firmę.

Grupa Azoty


Air Products to wiodący na świecie dostawca gazów przemysłowych. Od 75 lat firma dostarcza gazy atmosferyczne i procesowe oraz urządzenia wykorzystywane przez przemysł rafineryjny, petrochemiczny, metalurgiczny, elektroniczny, spożywczy i napojowy. Air Products jest także światowym liderem w zakresie dostarczania technologii i urządzeń do skraplania gazu ziemnego.

Czytaj więcej:
Umowy 148