Grupa Azoty S.A. podpisała list intencyjny na rzecz rozwoju polskiej technologii ogniw jonowych

Grupa Azoty S.A. podpisała…

Grupa Azoty znalazła się w gronie sygnatariuszy listu intencyjnego podpisanego z inicjatywy Ministerstwa Klimatu i Środowiska w zakresie rozwoju polskiej technologii ogniw jonowych. Zgodnie z treścią dokumentu, stworzenie kompletnego, zrównoważonego łańcucha wartości ogniw jonowych w oparciu o krajowe zasoby surowcowe przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz zachowania strategicznej konkurencyjności krajowej gospodarki.

Sygnatariusze listu wyrazili wolę podjęcia współpracy, której cele i zasady określi odrębne Porozumienie. Dokument zostanie zawarty do 30 września br. Wśród sygnatariuszy znalazły się spółki Skarbu Państwa oraz Jednostki Naukowe.

Magazynowanie energii jest ściśle powiązane z odpowiednim zarządzaniem energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Jest to istotne w przypadku pozyskiwania zielonego wodoru w technologii elektrolizy, a co warto podkreślić Grupa Azoty rozważa aspekty dotyczące produkcji zielonego wodoru.


grupa-azoty-prezes-tomasz-hinc-wiceprezes-grzegorz
Fot.: Grupa Azoty S.A.

Czytaj więcej:
Rynek 1103
Umowy 167