Grupa Azoty w gronie Central Europe Energy Partners

Grupa Azoty w gronie Central… Central Europe Energy Partners AISBL to międzynarodowe stowarzyszenie reprezentujące szeroko rozumiany sektor energii z regionu Europy Środkowej. Głównym celem organizacji jest wspieranie integracji środkowoeuropejskiego sektora energii w ramach wspólnej polityki UE w tym sektorze. Członkowie stowarzyszenia mają także możliwość połączenia możliwości i doświadczeń oraz rozwijania współpracy pomiędzy podmiotami sektora energii a organizacjami badawczymi.

- Grupa Azoty jest niezwykle ważna dla kondycji i rozwoju polskiej gospodarki - powiedział Janusz Luks, dyrektor zarządzający CEEP. - Cieszę się, że łączymy nasze siły, że będziemy współpracować.

Kwestie energetyczne są jednym z kluczowych aspektów działalności Grupy Azoty. Spółka należy do czołowych polskich przemysłowych odbiorców gazu używanego jako surowca oraz dla celów grzewczych. Cena nośników energii, surowców i samej energii elektrycznej jest istotnym elementem kalkulacyjnym rzutującym na konkurencyjność produktów spółki.

- Chcemy nie tylko korzystać ze zdobytych kompetencji i wypracowanych rozwiązań CEEP, ale być jego aktywnym członkiem na forum Unii Europejskiej - powiedział Paweł Jarczewski, prezes Grupy Azoty. - Osobiście będę się angażował w tę działalność, ponieważ kwestie surowcowe, energetyczne oraz środowiskowe odgrywają kluczową rolę w działalności nie tylko Grupy Azoty, ale całego europejskiego przemysłu. Stowarzyszenie CEEP poprzez aktywizację wielu różnych środowisk stanowi świetną platformę dyskusji i współdziałania w ramach tej problematyki.

CEEP z siedzibą w Brukseli działa od czerwca 2010 roku. Członkami stowarzyszenia są firmy i placówki naukowe z Litwy, Słowacji, Czech, Rumunii, Węgier i Polski. W chwili obecnej CEEP liczy 21 członków, a prowadzone są rozmowy z kolejnymi potencjalnymi członkami zarówno z krajów reprezentowanych w CEEP jak i z pozostałych krajów Europy Centralnej jak Łotwa, Estonia, Bułgaria i Chorwacja.

Czytaj więcej:

Reportaże

Forum