Grupa Azoty z długoterminowym finansowaniem od EBI

Grupa Azoty z długoterminowym… Grupa Azoty podpisała 25 stycznia 2018 roku z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę kredytową długoterminowego finansowania do kwoty 145 mln euro. Umowa ta wesprze Grupę w finansowaniu istotnych projektów inwestycyjnych, a także obszaru badań i rozwoju Grupy Azoty.

- Zawarcie nowej umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym to z jednej strony potwierdzenie wysokiej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Grupy Azoty, z drugiej wyraz zaufania do zarządu i realizowanej strategii. Jako lider polskiego przemysłu chemicznego uzyskujemy w ten sposób dostęp do długoterminowego, stabilnego finansowania na bardzo dogodnych warunkach. To dobra informacja zarówno dla Grupy, jak i polskiej gospodarki, bo pokazuje że polski champion chemiczny jest postrzegany jako pewny i znaczący podmiot. Umowa ułatwi nam finansowanie inwestycji rozwojowych oraz modernizacyjnych, zgodnych ze standardami BAT – powiedział dr Wojciech Wardacki, Prezes Zarządu Grupy Azoty. - Umowy zawarte z EBI stanowią integralną część pakietu długoterminowych umów o finansowanie korporacyjne Grupy Azoty, służącego finansowaniu ogólnych potrzeb korporacyjnych, w tym strategii i programu inwestycyjnego oraz badań i rozwoju Grupy Azoty – dodał.

- Nasze finansowanie w sektorze przedsiębiorstw skupia się zwłaszcza na innowacjach, efektywności energetycznej oraz przyjaznych dla środowiska procesach i zakładach produkcyjnych. Jest to druga pożyczka, której EBI udziela Grupie Azoty w ciągu trzech lat, co potwierdza nasze wsparcie dla planów i aktualnej strategii firmy. W przyszłości chcemy nadal towarzyszyć Grupie Azoty w jej rozwoju - powiedział Vazil Hudak, Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

Kluczowe spółki zależne: Grupa Azoty Puławy, Grupa Azoty Kędzierzyn i Grupa Azoty Police równolegle zawarły z EBI nową umowę gwarancji. Na jej podstawie, według dotychczasowego mechanizmu zabezpieczenia umów o finansowanie korporacyjne, udzieliły gwarancji za zobowiązania Grupy Azoty S.A. wynikające z nowej umowy z EBI, każda spółka do wysokości 58 mln euro.

Nowa umowa z EBI została zawarta na okres do 10 lat od daty uruchomienia finansowania, a ratalna spłata rozpocznie się w ciągu 3 lat od daty jego uruchomienia. Umowa zawiera zobowiązania do przedstawiania raportów (okresowych i końcowego) dotyczących m.in. kosztów inwestycji oraz badań i rozwoju. Pozostałe zapisy nie odbiegają od standardów przyjętych w umowach tego typu.

Jednocześnie Grupa Azoty S.A. zawarła z EBI aneks do umowy kredytu z 28 maja 2015 roku dotyczącej finansowania w maksymalnej kwocie 550.000.000 PLN dla zharmonizowania istotnych warunków obu umów, w tym kluczowych wskaźników dostosowanych do Strategii oraz Planu Wieloletniego Grupy.

W 2017 roku Grupa Azoty uruchomiła w Tarnowie dwie duże inwestycje współfinansowane przez EBI w ramach umowy kredytu z 2015. Były to Wytwórnia Poliamidów II oraz Instalacja Mechanicznej Granulacji Nawozów II. Grupa prowadzi jeszcze trzy inne inwestycje współfinansowane przez bank w ramach tej umowy, w tym budowę Wytwórni Mechanicznej Granulacji Nawozów w Puławach.

Na mocy nowej umowy EBI nadal będzie finansować duże, istotne dla Grupy zadania inwestycyjne. Wśród nich będą: Modernizacja Wytwórni Kwasu Azotowego w Puławach oraz Wytwórnia Compoundingu Tworzyw w Tarnowie. Wsparcie finansowaniem banku w latach 2018 – 2021 uzyska też obszar badań i rozwoju Grupy Azoty.

Grupa Azoty to największa polska korporacja chemiczna i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych oraz trzecią pozycję w produkcji PA6. Takie produkty jak melamina, kaprolaktam, alkohole OXO czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W maju 2017 roku Grupa zaprezentowała zaktualizowaną strategię do roku 2020. Wśród kluczowych kierunków rozwoju znajdują się: ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej, wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie, umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej oraz generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. EBI zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej.

Źródło: Grupa Azoty S.A.

Czytaj więcej:
Finanse 100