Grupa Ergis podsumowała trzeci kwartał roku

Grupa Ergis podsumowała trzeci kwartał roku
Grupa Ergis zanotowała po trzecim kwartale tego roku zdecydowany wzrost sprzedaży dzięki dynamice rynku polskiego.

ERGIS osiągnął po trzecim kwartale 2010 r. przychody ze sprzedaży w wysokości 448,43 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 6,8 proc. w porównaniu do tego samego okresu 2009 roku. Jednocześnie zysk netto w tym okresie wyniósł ponad 11,28 mln zł. Łącznie po trzech kwartałach sprzedaż firmy na rynku polskim wzrosła do ponad 220,22 mln zł, wobec ponad 192,72 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 14,27 proc. Z kolei sprzedaż na rynkach zagranicznych wyniosła 228,2 mln zł wobec 226,99 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku i to mimo spadku średniego kursu EUR o ok. 10 proc. w tym okresie.

Ergis-Eurofilms zdecydował też o realizacji projektu utworzenia nowego zakładu produkcji folii opakowaniowych w Wąbrzeźnie. Wartość inwestycji szacuje się na kwotę 22 mln zł. Pierwszym etapem działań jest rozpoczynająca się właśnie budowa nowej hali produkcyjnej na terenie Oddziału Ergis-Eurofilms S.A. w Wąbrzeźnie, która powinna się zakończyć 1 maja przyszłego roku. Dwa miesiące później rozpoczęta zostanie produkcja folii opakowaniowych. Spółka rozważa relokację części środków produkcji folii twardych z jednej z niemieckich spółek Grupy, MKF-Folien GmbH.

Ergis - Eurofilms


W ostatnich trzech miesiącach otoczenie makroekonomiczne oraz najbliższe otoczenie rynkowe nadal negatywnie oddziaływały na wyniki Grupy. Ceny podstawowych surowców w tym okresie były wyższe niż w drugim kwartale 2010 r. Mimo tego spółce udało się zrealizować strategiczny cel, jakim było zwiększenie poziomu sprzedaży.

Na uwagę zasługuje zwłaszcza wysoka dynamika sprzedaży folii stretch, która wprawdzie częściowo wynika ze wzrostu cen podstawowego surowca, ale wykazuje także ilościowy wzrost sprzedaży o 17 proc. W przypadku taśm PET odnotowano ilościowy wzrost sprzedaży o blisko 33 proc. Podkreślić należy również wysoką dynamikę sprzedaży opakowań drukowanych, będącą rezultatem inwestycji dokonanych w spółce Flexergis w latach 2008-2009. Stopniowo odbudowuje się rynek granulatów PVC dla przemysłu kablowego, natomiast w dalszym ciągu sprzedaż wyrobów wytłaczanych należy ocenić jako niezadowalającą. Ujemna dynamika sprzedaży laminatów oraz folii PET jest częściowo pozorna, ponieważ wpływa na nią spadek kursu euro.

Łącznie Grupa zanotowała w trzecim kwartale 2010 r. zysk brutto w kwocie 5,15 mln zł, wobec 10,19 mln zł w trzecim kwartale 2009 roku. W Ergis-Eurofilms S.A zysk brutto wyniósł 5,49 mln zł, wobec 6,98 mln zł w trzecim kwartale 2009 r.

- Chociaż mierzymy się w tym roku z rekordowymi wynikami za 2009 rok, uważam że wyniki Grupy – biorąc pod uwagę niełatwą sytuację na niektórych rynkach - są satysfakcjonujące, a wzrost sprzedaży odzwierciedla naszą rosnącą pozycję rynkową - ocenia Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu Ergis-Eurofilms. - Zdecydowaliśmy się na budowę nowego zakładu produkcji folii opakowaniowych w Wąbrzeźnie i, by wykorzystać przewagi konkurencyjne polskiego rynku pracy, rozważamy przeniesienie części środków produkcji folii twardych z jednej z naszych niemieckich spółek - MKF-Folien. Uważam, że projekt ten dodatkowo wzmocni silną pozycję Ergis-Eurofilms w skali międzynarodowej.

Czytaj więcej: Sprzedaż 127 Rynek 830

brak
 

Opakowania do żywności (laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty barierowe na bazie PET i PVC), opakowania przemysłowe (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET)

Polska