Grupa Ergis podsumowuje pierwsze półrocze

Grupa Ergis podsumowuje pierwsze półrocze
Przychody ze sprzedaży Grupy Ergis w pierwszym półroczu br. wyniosły 338,4 mln zł i były o 8,4 proc. wyższe od osiągniętych rok wcześniej. Zysk EBITDA w tym okresie osiągnął poziom blisko 23 mln zł, był zatem wyższy o 51,3 proc. od osiągniętej w pierwszym półroczu ub.r. O 40 proc. zmniejszył się natomiast w porównywanych okresach zysk netto Grupy - wyniósł on w pierwszej połowie tego roku 1,5 mln zł, przy ok. 2,5 mln zł w roku ubiegłym. Na ten ostatni wskaźnik negatywny wpływ miały ujemne różnice kursowe oraz pozostałe koszty finansowe.

Jak informuje spółka, największy udział w pozytywnej dynamice EBITDA miały twarde folie opakowaniowe, dla których EBITDA wzrósł o 4,7 mln zł oraz folie stretch, dla których EBITDA wzrosła o 6 mln zł, natomiast Spadek EBITDA nastąpił w grupie folii miękkich. Grupa zanotowała wysoką dynamikę sprzedaży opakowań przemysłowych (wartościowo o 31 proc., natomiast ilościowo o 24 proc.). Jest to efekt uruchomienia w 2012 roku nowej linii do produkcji nowoczesnej wielowarstwowej folii stretch nanoERGIS. Systematycznie, choć w nieco wolniejszym tempie, zwiększa się również sprzedaż opakowań drukowanych - o 7,42 proc., do wartości ponad 32,7 mln zł, oraz twardych folii opakowaniowych - o 7,67 proc., do wartości ponad 105,7 mln zł.

Odnotowano natomiast spadek sprzedaży folii miękkich PVC, który wynikał z niższych przychodów wypracowanych przede wszystkim w sprzedaży eksportowej folii dekoracyjnych o ponad 2 mln zł. Przychody ze sprzedaży, zarówno krajowej jak i zagranicznej, pozostałych asortymentów tej grupy były na podobnym poziomie jak w I półroczu 2012 roku.

Grupa Ergis zadecydowała o przeniesieniu drugiej linii technologicznej do produkcji folii PVC i laminatów PVC/PE z Berlina do Wąbrzeźna. 3 mln zł wyniesie zdemontowanie kalandra w Berlinie i zamontowanie go w nowej hali Spółki MKF-Ergis w Wąbrzeźnie; w kwocie tej mieszczą się również wydatki na prace związane z przystosowaniem hali do montażu linii i zakup urządzeń towarzyszących. Inwestycja zostanie sfinansowana za pomocą kredytu inwestycyjnego, a uruchomienie kalandra planowane jest na przełom 2013 i 2014 roku.


brak
 

Opakowania do żywności (laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty barierowe na bazie PET i PVC), opakowania przemysłowe (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET)

Polska