Grupa Ergis silna w pierwszym kwartale 2010 r.

Grupa Ergis silna w pierwszym…
Grupa Ergis, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, w pierwszym kwartale 2010 r. utrzymała stabilny poziom sprzedaży, osiągając pomimo niekorzystnych warunków rynkowych, przychody w wysokości 135,2 mln zł. Zysk netto w tym okresie wzrósł o ponad 7,5 mln zł.

Ergis właśnie podsumował swoją działalność w okresie styczeń - marzec 2010 r. Przychody Grupy w pierwszych trzech miesiącach 2010 r. utrzymały się na stabilnym poziomie w porównaniu z tym samym okresem 2009 r. i wyniosły 135,2 mln zł. Sprzedaż na rynku polskim wzrosła do 61,07 mln zł wobec 54,7 mln zł rok wcześniej. W efekcie Grupa w kolejnym kwartale umocniła swoją pozycję wśród rodzimych odbiorców. Sprzedaż zagraniczna wyniosła 74,1 mln zł, wobec 80,5 mln zł w I kwartale 2009, co jest skutkiem umocnienia się polskiej waluty. Zysk netto Ergis wzrósł do 7,6 mln zł wobec 6 tys. zł rok wcześniej, co jest związane m.in. z umocnieniem złotego w stosunku do euro, które pozwoliło uniknąć negatywnych różnic kursowych, które zaważyły na wyniku za I kwartał 2009 r.

Grupa Ergis silna w pierwszym kwartale 2010 r.


Pod koniec stycznia 2010 r. podpisano umowę powołującą spółkę Mateo-Ergis z siedzibą w czeskich Luštěnicach. Spółka specjalizuje się w sprzedaży na rynku czeskim folii stretch i taśm PET (Greenstrap), będących jednymi z kluczowych produktów Grupy.

Ergis-Eurofilms ma w spółce 60 proc. udziałów, pozostałe 40 proc. objęli czescy partnerzy (osoby fizyczne), kierujący dotychczas działalnością jednego z największych na rynku czeskim dystrybutorów tego typu produktów. Nowa spółka będzie miała podstawowe znaczenie dla rozwoju sprzedaży folii stretch i taśm PET na rynku czeskim.

W pierwszym kwartale 2010 r. na uwagę zasługuje wzrost wartości sprzedaży folii stretch, wynikający zarówno ze wzrostu wolumenu sprzedaży jak i wzrostu cen surowców. Wysoką dodatnią dynamikę sprzedaży, będącą rezultatem inwestycji dokonanych w spółce Flexergis w latach 2008-2009, zanotowano w grupie opakowań drukowanych. Grupa dynamicznie zwiększa sprzedaż taśm PET. Stopniowo odbudowuje się rynek granulatów PVC. Ujemna dynamika sprzedaży grupy laminaty oraz folie PET, jako że dotyczy spółek niemieckich, wynika w znacznym stopniu ze spadku kursu euro.

- Za najważniejsze osiągnięcie pierwszego kwartału uważamy utrzymanie stabilnej sprzedaży, pomimo niekorzystnych warunków gospodarczych. Warto również podkreślić, że ponownie zwiększyliśmy naszą sprzedaż na rodzimym rynku, a więc i udziały w nim. Cieszy nas to, bo oznacza, że polski rynek wciąż się rozwija i ma dobre perspektywy – powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu Ergis-Eurofilms. - Cele na ten rok to dalszy rozwój trzech podstawowych obszarów działalności – produkcji laminatów do żywności, opakowań przemysłowych (folie stretch PE i folie PET) oraz folii PVC. Będziemy kontynuować ekspansję na rynku taśm PET, w którym systematycznie zwiększamy swój udział. Dużą wagę przykładamy do rozwoju sprzedaży materiałów opakowaniowych (folia stretch i taśmy PET) poprzez utworzoną w styczniu tego roku spółkę czeską. Nie zaniedbujemy rynków europejskich i systematycznie rozbudowujemy sieć naszych agentów - dodał Tadeusz Nowicki.

Czytaj więcej: Rynek 842 Sprzedaż 131

brak
 

Opakowania do żywności (laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty PET i PVC), opakowania przemysłowe (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET)

Polska