Grupa Ergis zwiększa sprzedaż

Grupa Ergis zwiększa sprzedaż
Po trzech kwartałach br. Grupa Ergis może się pochwalić dobrymi wynikami finansowymi. Przychody ze sprzedaży w okresie styczeń-wrzesień wyniosły 520 mln zł i były o 7,5 proc. wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk operacyjny w tym czasie wyniósł 23,3 mln zł (wzrost aż o 81,7 proc.), zaś zysk netto - blisko 9,2 mln zł (wzrost o 26,3 proc.). Jak podaje spółka w komunikacie, na wynik netto po trzech kwartałach tego roku negatywny wpływ miały ujemne różnice kursowe.

Wyniki osiągnięte w trzecim kwartale także są satysfakcjonujące - sprzedaż wyniosła ponad 181 mln zł (wzrost o 5,9 proc.), zysk operacyjny - 10,95 mln zł (wzrost o 39,6 proc.), zaś zysk netto - 7,68 mln zł (wzrost o 59,8 proc.).

- Mamy za sobą dobry III kwartał, w którym uzyskaliśmy satysfakcjonujące wyniki finansowe, pomimo niezbyt sprzyjającej sytuacji surowcowej oraz negatywnego wpływu różnic kursowych na nasz wynik na poziomie netto - powiedział Tadeusz Nowicki, prezes zarządu Ergis-Eurofilms. - Widoczna poprawa rentowności Grupy jest przede wszystkim efektem zwiększenia wolumenu sprzedaży i reorganizacji w biznesie folii twardych, w tym transferu części produkcji z Berlina do Wąbrzeźna. Na wynik pozytywnie wpłynął także rozwój sprzedaży folii nanoERGIS.

W III kwartale Grupa Ergis przeniosła nie wykorzystywaną ostatnio linię technologiczną do produkcji folii twardej PVC i laminatów PVC/PE z Berlina do Wąbrzeźna, w celu obsługi zwiększającej się liczby zamówień na folie twarde. Rozpoczęcie sprzedaży produktów z tej linii planowane jest na I kwartał 2014 roku.

W październiku spółka podpisała umowę z Windmoeller & Hoelscher KG na dostawę drugiej linii do produkcji folii nanoERGIS w Oławie. Koszt tej inwestycji wyniesie 18 mln zł, uruchomienie linii planowane jest na I kwartał 2014 roku.

Podsumowując wyniki finansowe, władze spółki zwracają uwagę na wzrost sprzedaży opakowań przemysłowych (o 25 proc.), co wynika z uruchomienia w II kwartale 2012 nowej linii do produkcji folii nanoERGIS. Wzrosła także sprzedaż opakowań drukowanych (o 7,1 proc.) oraz twardych folii opakowaniowych (o 4,7 proc.). O 1,5 proc. spadła natomiast sprzedaż folii miękkich PVC, przede wszystkim przeznaczonych dla branży budowlanej (folie okleinowe, podkładowe do tapet). Z kolei ponad 30-procentowy spadek sprzedaży odnotowany w pozycji pozostała sprzedaż spowodowany był ujemną dynamiką sprzedaży granulatów oraz wyrobów wytłaczanych PVC, wynikającą z wycofania się spółki z produkcji paneli, parapetów oraz tapet.


brak
 

Opakowania do żywności (laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty barierowe na bazie PET i PVC), opakowania przemysłowe (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET)

Polska