Grupa Lotos w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego

Grupa Lotos w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego
Decyzją zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego w dn. 2 stycznia do grona firm zrzeszonych w organizacji została przyjęta Grupa Lotos. W ten sposób liczba członków Izby wzrosła do 80. Obok PKN Orlen Lotos jest drugim reprezentantem branży naftowej w PIPCh.

Grupa Lotos jest koncernem naftowym prowadzącym działalność w Polsce i poza jej granicami, zajmującym się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Lotos produkuje i dostarcza m.in. benzynę bezołowiową, olej napędowy, olej napędowy do celów opałowych (lekki olej opałowy), paliwo lotnicze oraz ciężki olej opałowy. Koncern specjalizuje się także w produkcji i sprzedaży olejów smarowych i asfaltów.

Akcje Grupy Lotos od czerwca 2005 r. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od listopada 2009 r. spółka jest uczestnikiem pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu firm społecznie odpowiedzialnych - Respect Index na GPW.

W skład grupy kapitałowej, oprócz Grupy Lotos, zarządzającej rafinerią w Gdańsku, wchodzi obecnie 15 spółek ze znakiem Lotos, z których jedna ma swoją siedzibę na Litwie, inna w Norwegii. Poprzez spółki Lotos Petrobaltic i Lotos Exploration and Production Norge koncern prowadzi prace poszukiwawczo-wydobywcze w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej na Morzu Bałtyckim oraz w obszarze Norweskiego Szelfu Kontynentalnego. Dzięki spółce Lotos Geonafta koncern ma także dostęp do lądowych złóż węglowodorów, zlokalizowanych na terytorium Litwy.


Czytaj więcej: Branża chemiczna 445 Ropa 45