Grupa MOL: Nowa fabryka propylenu w Tiszaújváros na Węgrzech

Grupa MOL: Nowa fabryka propylenu…

Wmurowano kamień węgielny pod budowę fabryki MOL Petrochemicals w Tiszaújváros na Węgrzech. Nowy zakład produkcyjny pochłonie ok. 175 mln euro i będzie w stanie produkować 100 tys. ton propylenu rocznie. Roczna produkcja pokryje jedną czwartą zapotrzebowania MOL na ten surowiec, zwiększając samowystarczalność firmy. Nowa fabryka zapewni propylen na potrzeby budowanego w tym samym mieście zakładu produkcji polioli - największej organicznej inwestycji MOL.

Budowa nowej fabryki wpisuje się w założenia zaktualizowanej strategii MOL Group - Shape Tomorrow 2030+, zakładającej m.in. zwiększanie udziału produktów pozapaliwowych w portfolio Grupy. Zakład odegra ważną rolę w dalszym rozwoju firmy, zapewniając stałe dostawy surowców dla trzech linii produktowych MOL Petrochemicals. Roczna produkcja na poziomie 100 tys. pokryje jedną czwartą zapotrzebowania firmy. W sumie, w rejonie Tiszaújváros na Węgrzech, Grupa zainwestuje łącznie ok. 4,5 mld USD, zmieniając region w stolicę branży chemicznej i tworząc tysiące atrakcyjnych miejsc pracy.

- W ciągu ostatnich 5-10 lat, MOL przeobraził Tiszaújváros w jedną z najnowocześniejszych metropolii petrochemicznych. Działa tu już nasza fabryka butadienu czy zakład produkcji gumy syntetycznej, wybudowany we współpracy z japońskimi ekspertami. W mieście powstaje również największa inwestycja przemysłowa, jaką przeprowadzono na Węgrzech w ostatnich 30 latach. Będzie to nasz kompleks polioli, powstający kosztem 1,3 mld USD - powiedział Zsolt Hernádi, prezes i CEO MOL Group. Podkreślił też, że nowa inwestycja stanowi kolejny istotny krok na drodze transformacji Grupy. - Nowy zakład produkcyjny wzmacnia naszą samowystarczalność, co stanowi wartość dla całego kraju. Od czasu do czasu historia przypomina nam, że powinniśmy za wszelką cenę unikać zależności od innych - dodał.

Sama budowa nowej fabryki zapewni kilka tysięcy miejsc pracy, a spośród zatrudnionych przy budowie wykonawców ok. połowa będzie pochodzić z Węgier. Zgodnie z założeniami, fabryka ruszy w 2024 r. i zaoferuje kilkadziesiąt atrakcyjnych miejsc pracy.

Kolejna inwestycja MOL Group w Tiszaújváros stanowi element długofalowego procesu. W mieście działają już zakład ekstrakcji butadienu oraz fabryka gumy syntetycznej, a całości dopełni uruchomienie kompleksu produkcji polioli, którego budowa zbliża się do finału. Jest to jedna z największych inwestycji przemysłowych na Węgrzech. Jednocześnie trwa proces modernizacji fabryki Olefin-1, stanowiący największy w kraju projekt poprawy wydajności już istniejących instalacji.

Najnowszy projekt Grupy otrzymał wsparcie rządowe w wysokości ok 13,5 mln euro.

zsolt-hernadi-ceo-mol
Zsolt Hernádi, prezes i CEO MOL Group